१ ते ७ एप्रिल २०१८ : लासलगांव बाजार समितीचे साप्ताहीक समालोचन

weekly analysis april 2018 onion prices aajcha kanda bhav lasalgaon

आजचा कांदा भाव

लासलगांव (वार्ताहर समीर पठाण) : गत सप्ताहात लासलगांव मुख्य बाजार आवारावर उन्हाळ कांद्याची 39,455 क्विंटल आवक होऊन बाजारभाव किमान रुपये 300 कमाल रुपये 899 तर सर्वसाधारण रुपये 725 प्रती क्विंटल राहीले तसेच लाल कांद्याची 2,200 क्विंटल आवक होऊन बाजारभाव किमान रुपये 400 कमाल रुपये 750 तर सर्वसाधारण रुपये 642 प्रती क्विंटल राहीले. weekly analysis april 2018 onion prices aajcha kanda bhav lasalgaon

लासलगांव मुख्य बाजार आवारावरील भुसार व तेलबिया शेतीमालाचे प्रती क्विंटल बाजारभाव पुढीलप्रमाणे होते :-

गहु (4,251 क्विंटल) भाव 1,300 ते 1,900 सरासरी 1,654 रूपये,

बाजरी हायब्रीड (62 क्विंटल) भाव 951 ते 1,299 सरासरी 1,042 रूपये,

बाजरी लोकल (08 क्विंटल) भाव 1,401 ते 1,745 सरासरी 1,618 रूपये,

ज्वारी लोकल (11 क्विंटल) भाव 1,000 ते 2,832 सरासरी 1,616 रूपये,

हरभरा लोकल (233 क्विंटल) भाव 2,000 ते 3,681 सरासरी 3,487 रूपये,

हरभरा विशाल (39 क्विंटल) भाव 3,375 ते 3,490 सरासरी 3,445 रूपये,

हरभरा काबुली (93 क्विंटल) भाव 3,000 ते 4,001 सरासरी 3,521 रूपये,

सोयाबीन (2,161 क्विंटल) भाव 2,000 ते 4,041 सरासरी 3,811 रूपये,

मका (11,833 क्विंटल) भाव 900 ते 1,195 सरासरी 1,155 रूपये प्रती क्विंटल,

मुग (02 क्विंटल) भाव 3,900 ते 4,801 सरासरी 4,351 रूपये,

तुर (27 क्विंटल) भाव 2,500 ते 3,677 सरासरी 3,451 रूपये,

उडीद (15 क्विंटल) भाव 1,801 ते 3,100 सरासरी 2,900 रूपये प्रती क्विंटल राहीले.

weekly analysis april 2018 onion prices aajcha kanda bhav lasalgaon

फळे, भाजीपाला आवक व बाजारभाव पुढीलप्रमाणे होते :-

फळे प्रती क्रेटस् बाजारभाव :-

द्राक्षे (183 क्रेटसु) कमाल भाव 810 तर सर्वसाधारण भाव 680 रूपये,

पेरु (112 क्रेटसु) कमाल भाव 503 तर सर्वसाधारण भाव 451 रूपये प्रती क्रेटस राहीले.

फळे प्रती क्विंटल बाजारभाव :-

टरबुज (18,100 नग) कमाल भाव 700 तर सर्वसाधारण भाव 550 रूपये प्रती क्विंटल राहीले

पालेभाज्या प्रती शेकडा बाजारभाव :-

मेथी (3600 जुडी ) कमाल भाव 1575 तर सर्वसाधारण भाव 700 रूपये,

कोथंबीर (10,180 जुडी ) कमाल भाव 1595 तर सर्वसाधारण भाव 901 रूपये,

शेपु (900 जुडी ) कमाल भाव 710 तर सर्वसाधारण भाव 400 रूपये प्रती शेकडा राहीले.

फळभाज्या प्रती क्विंटल बाजारभाव :- weekly analysis april 2018 onion prices aajcha kanda bhav lasalgaon

हिरवी मिरची (150 क्विंटल) कमाल भाव 2,900 सर्वसाधारण भाव 2,100 रुपये,

भेंडी (45 क्विंटल) कमाल भाव 2,451 सर्वसाधारण भाव 1,800 रुपये,

वांगी (70 क्विंटल) कमाल भाव 1990 सर्वसाधारण भाव 800 रुपये प्रती क्विंटल राहीले.

फळभाज्या प्रती क्रेटस् बाजारभाव :-

टोमॅटो (685 क्रेटस) कमाल भाव 125 तर सर्वसाधारण भाव 80 रूपये,

काकडी (588 क्रेटस) कमाल भाव 196 तर सर्वसाधारण भाव 140 रूपये,

कारले (22 क्रेटस ) कमाल भाव 451 तर सर्वसाधारण भाव 371 रूपये,

मिरची (शिमला) (228 क्रेटस) कमाल भाव 141 तर सर्वसाधारण भाव 110 रूपये प्रती क्रेटस् राहीले.

weekly analysis april 2018 onion prices aajcha kanda bhav lasalgaon

निफाड उपबाजार आवारावरील आवक व बाजारभाव पुढीलप्रमाणे होते :-

उन्हाळ कांदा (8,860 क्विंटल) भाव रुपये 300 ते 835 सरासरी रुपये 700,

सोयाबीन (423 क्विंटल) 2,652 ते 3,826 सरासरी 3,751 रूपये,

गहु (1,480 क्विंटल) भाव 1,575 ते 1,791 सरासरी 1,650 रूपये,

मका (480 क्विंटल) भाव 1,071 ते 1,171 सरासरी 1,150 रूपये,

हरभरा लोकल (06 क्विंटल) भाव 2,373 ते 3,625 सरासरी 3,531 रूपये,

हरभरा जंबु (15 क्विंटल) भाव 3,303 ते 3,700 सरासरी 3,500 रूपये प्रती क्विंटल राहीले.

विंचूर उपबाजार आवारावरील आवक व बाजारभाव पुढीलप्रमाणे होते :-

उन्हाळ कांदा (18,220 क्विंटल) भाव रुपये 400 ते 802 सरासरी रुपये 700,

लाल उन्हाळ (520 क्विंटल) भाव रुपये 496 ते 720 सरासरी रुपये 617,

गहू (3,642 क्विंटल) 1,400 ते 1,781 सरासरी 1,611 रूपये,

सोयाबीन (1,955 क्विंटल) 2,000 ते 4,001 सरासरी 3,750 रूपये,

मका (5,755 क्विंटल) 800 ते 1,210 सरासरी 1,150 रूपये प्रती क्विंटल राहीले.

तात्पुरते खरेदी विक्री केंद्रावरील द्राक्षेमणी आवक व बाजारभाव पुढीलप्रमाणे होते :-

खानगांव (2,110 क्रेटस्) भाव रुपये 1800 ते 2,850 सरासरी रुपये 2,600,

उगांव (5,635 क्रेटस्) भाव रुपये 300 ते 3,050 सरासरी रुपये 2,475 प्रती क्विंटल राहीले.

weekly analysis april 2018 onion prices aajcha kanda bhav lasalgaon

आपल्या शेतकरी ग्रुप मध्ये आम्हाला 8830486650, 9689754878, 9970856005 या क्रमांकावरून अॅड करा आणि मिळवा रोजचे कांदा भाव…

Connect with Us on Whats App :  8830486650, 9689754878 (Save This Number and send Hi or Subscribe and get added into Our Broadcast list. Get daily newsletters).

Like NashikOnWeb’s Facebook Page : https://www.facebook.com/NashikOnWeb

Follow Us On Twitter : https://www.twitter.com/NashikOnWeb

Follow Us On Instagram : https://www.instagram.com/nashikonweb/

आमच्या सोबत काम करायचे आहे, माहिती द्यायची आहे वरील दोन्ही नंबर आणि खालील इमेलवर लगेच इमेल करा !

Connect With Us : Email : nashikonweb.news@gmail.com

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.