ylliX - Online Advertising Network

onion prices आजचा कांदा भाव 11 ते 12,13,14,15 नोव्हेंबर 2021

शेतमाल: कांदा दर प्रती युनिट (रु.) onion prices
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/11/2021
कराड हालवा क्विंटल 213 2000 3500 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 1800 1550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2700 3200 2950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 329 900 2000 1450
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6000 700 2541 2000
14/11/2021
राहूरी क्विंटल 5818 300 2700 1500
सातारा क्विंटल 450 1000 2800 1900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9502 1000 2900 1900
अकलुज लाल क्विंटल 335 1200 3000 2200
भुसावळ लाल क्विंटल 6 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 18164 1000 2800 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1600 1900 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2000 3200 2600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 98 1100 3100 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 310 900 2000 1450
कामठी लोकल क्विंटल 13 2000 3000 2800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2800 3600 3200
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 5037 1000 2600 1800
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 13594 1800 2800 2000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 9253 500 2800 2200
13/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 6880 1000 3200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 492 500 2300 1400
सातारा क्विंटल 361 1000 2800 1900
कराड हालवा क्विंटल 150 2000 3200 3200
सोलापूर लाल क्विंटल 24501 100 4000 1800
धुळे लाल क्विंटल 2626 200 2960 2500
जळगाव लाल क्विंटल 1265 1200 2300 1575
पंढरपूर लाल क्विंटल 656 200 3400 2700
नागपूर लाल क्विंटल 2000 2000 3000 2750
भुसावळ लाल क्विंटल 17 2800 2800 2800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1600 1800 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 2500 3500 3000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 117 1100 3500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 326 1000 2500 1750
सोलापूर पांढरा क्विंटल 1620 500 5000 3200
नागपूर पांढरा क्विंटल 1051 3000 3500 3375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 268 4000 5000 4500
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5804 901 2575 2100
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3094 1000 2502 2000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5440 900 2575 2000
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 4400 200 2800 2000
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2700 700 2391 1700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 900 2376 1800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4000 800 3165 2375
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 32760 800 2500 2000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 9935 700 4306 2301
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2756 951 2431 2075
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2154 1800 2800 2100
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 878 500 2600 2300
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 2400 2800 2600
12/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 5688 1000 3000 1800
राहूरी क्विंटल 18247 300 2900 1600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13949 2300 3300 2800
खेड-चाकण क्विंटल 300 1500 3300 2200
मंचर क्विंटल 76 1000 3300 2125
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 674 1600 3200 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 7333 1150 3000 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 2232 950 2480 2050
मंगळवेढा क्विंटल 187 300 2700 2100
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 12503 1600 3000 2400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 208 1200 1700 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 21814 100 3600 2300
धुळे लाल क्विंटल 1273 200 2960 2500
लासलगाव लाल क्विंटल 20 1701 2201 1701
जळगाव लाल क्विंटल 1426 1000 2640 1900
पैठण लाल क्विंटल 250 1100 3000 2600
भुसावळ लाल क्विंटल 10 2000 2000 2000
देवळा लाल क्विंटल 170 1000 2370 2100
राहता लाल क्विंटल 2935 100 2700 2250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2824 500 3100 1850
पुणे लोकल क्विंटल 17936 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2800 3000 2900
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 90 1100 3500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2800 3400 3000
सोलापूर पांढरा क्विंटल 818 500 6000 3500
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 311 3000 5000 4000
येवला उन्हाळी क्विंटल 8827 450 2791 2000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3560 600 2480 1750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10042 1000 2752 2300
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1935 1210 2600 2200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 7050 900 2701 2300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13000 725 2388 1925
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7500 500 3200 2600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 6032 500 3500 2000
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2000 800 2166 1800
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7124 700 2761 1900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3933 851 2450 1800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11880 750 3115 2125
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6094 1000 2990 2300
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 15124 800 4500 2501
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3449 950 2425 2050
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10301 200 3000 2275
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 6128 166 2711 1850
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3199 1800 2612 2100
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 450 550 2550 2020
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3817 1000 2600 2300
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7340 500 2875 2350
11/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 6058 1200 3500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 534 700 3100 1900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9888 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 300 1500 3300 2800
मंचर क्विंटल 5234 1500 3250 2375
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 611 1500 3500 2850
सातारा क्विंटल 239 1000 3300 2200
कराड हालवा क्विंटल 189 2800 3200 3200
सोलापूर onion prices लाल क्विंटल 20464 100 4000 2300
अहमदनगर लाल क्विंटल 13896 800 3400 2500
धुळे लाल क्विंटल 1673 200 3500 2700
लासलगाव लाल क्विंटल 50 1212 2900 2500
जळगाव लाल क्विंटल 1000 1025 2875 1950
पंढरपूर लाल क्विंटल 442 350 4010 2800
लोणंद लाल क्विंटल 1755 700 3510 2700
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 223 900 3201 1900
देवळा लाल क्विंटल 100 400 2555 2300
पुणे लोकल क्विंटल 15255 1000 3200 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1600 2400 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1800 3300 2550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 99 1100 3500 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 440 1500 1700 1600
वाई onion prices लोकल क्विंटल 18 1500 3600 2300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2800 3200 3000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 182 300 3500 1200
सोलापूर पांढरा क्विंटल 401 500 7500 4000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 28264 900 3600 2700
येवला उन्हाळी क्विंटल 8606 900 2955 2200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11654 1100 3200 2650
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3290 1000 3001 2650
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8630 1000 3240 2650
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13403 750 2945 2100
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 3710 1500 3500 2500
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 13053 1800 3800 3000
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 2069 500 2900 2400
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 300 1500 2850 2300
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 350 500 2800 2300
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 5756 300 3300 2500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 18800 500 4100 2701
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4842 500 3700 2100
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 800 800 2666 2400
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8289 1000 3060 2450
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4848 920 2482 2000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9755 800 3250 2550
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5368 700 3000 2500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1407 1000 2532 2150
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 6966 132 2793 1950
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 6053 1800 3061 2501
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8929 500 2910 2400
राहता उन्हाळी क्विंटल 1976 200 3300 2850
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 17500 751 2811 2350
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10500 300 3000 2700
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4292 500 3035 2700

onion pricesonion pricesonion prices

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.