ylliX - Online Advertising Network

आजचा कांदा भाव : 9, 10 , 11 ऑक्टोबर 2021

शेतमाल: कांदा  प्रती युनिट (रु.) onion
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/10/2021
मंगळवेढा क्विंटल 253 200 2600 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 13177 100 5000 2200
जळगाव लाल क्विंटल 750 550 3250 2250
नागपूर लाल क्विंटल 1500 2500 3500 3250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2306 1500 4000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1900 3200 2550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 256 700 2500 1600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1400 2100 1800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 2500 3500 3250
राहता उन्हाळी क्विंटल 1577 300 4200 3550
10/10/2021
सातारा क्विंटल 110 2000 3000 2500
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 6083 2000 4250 3000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8550 1250 4250 3250
कराड हालवा क्विंटल 135 2000 3500 3500
अकलुज लाल क्विंटल 120 500 3300 1500
पाथर्डी लाल क्विंटल 230 500 3200 2800
भुसावळ लाल क्विंटल 22 1200 1200 1200
पुणे लोकल क्विंटल 13610 1000 3500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1200 1800 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1200 3000 2100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 66 1100 2400 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 211 600 2000 1300
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 3500 2750
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2800
अकोले उन्हाळी क्विंटल 677 400 4100 3451
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 8550 2000 4300 3500
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 2981 500 4000 2250
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1980 1200 4100 3835
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 6769 1000 4700 3300
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 2400 2800 2600
09/10/2021 onion
कोल्हापूर क्विंटल 4656 500 3700 1800
औरंगाबाद क्विंटल 957 300 2500 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13649 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 1000 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 344 2000 3200 2600
कराड हालवा क्विंटल 198 2000 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 15699 100 4200 2000
अहमदनगर लाल क्विंटल 4524 300 1400 950
लासलगाव लाल क्विंटल 45 1525 2900 2701
जळगाव लाल क्विंटल 457 1000 3102 2375
पंढरपूर लाल क्विंटल 431 100 3500 2000
नागपूर लाल क्विंटल 1550 2000 3500 3125
भुसावळ लाल क्विंटल 19 1200 1200 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4509 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 3000 3200 3100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 94 1100 2400 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 204 500 2800 1650
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 40 1100 2500 1800
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 3300 2600
शेवगाव नं. १ क्विंटल 225 3300 3900 3300
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1130 2800 3200 3200
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 450 1000 2500 2500
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2000 2500 2375
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 23327 900 3800 2700
येवला उन्हाळी क्विंटल 7472 700 3750 3250
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2353 500 4060 3250
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2525 1400 4100 3400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8679 1200 4000 3450
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2470 1100 3751 3450
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6520 1300 4015 3600
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 650 500 3612 3200
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 3581 500 3600 2800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8500 500 4400 3500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3200 1500 3700 3300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1000 300 3400 3100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4080 500 3700 3208
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 20378 1000 3500 3000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10546 1000 4030 3401
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3480 1000 3752 3300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2703 2800 4151 3900
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1897 1000 4000 2500
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 851 3737 3000
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1500 180 3805 3300

onion

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.