ylliX - Online Advertising Network

Today’s onion prices आजचा कांदा भाव 3,2,1 नोव्हेंबर 2020

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती . शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 2706 2500 6500 4200
खेड-चाकण क्विंटल 242 3000 6000 4500
सातारा क्विंटल 105 2000 6500 4200
मोर्शी क्विंटल 10 3000 5500 4250
नांदूरा क्विंटल 31 650 2500 2500
कराड हालवा क्विंटल 117 4000 6000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 1000 1800 3965 3200
नागपूर लाल क्विंटल 4000 4000 5500 4500
मनमाड लाल क्विंटल 400 1000 3851 3200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1048 800 6000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 8528 800 5500 3150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 5500 5800 5650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 2000 6000 4000
वाई लोकल क्विंटल 20 2500 5000 3750
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 4000 5000 4500
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 3000 4000 3500
नागपूर पांढरा क्विंटल 246 4000 6000 5500
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 1000 5200 4200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4950 1500 5000 4100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 5000 2200 4500 3650
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5000 950 5118 3800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2500 1000 4801 4000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 10500 1000 6666 4500

 

 

02/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 3134 3000 7000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 477 2000 5200 3600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7851 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 5678 3450 6500 5450
सातारा क्विंटल 21 1500 6500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 139 400 5000 3800
मोर्शी क्विंटल 4 3050 5600 4325
कराड हालवा क्विंटल 93 3000 6500 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 7000 5500
सोलापूर लाल क्विंटल 14472 200 7000 2100
अहमदनगर लाल क्विंटल 2213 1000 5000 3800
धुळे लाल क्विंटल 5608 250 5800 5000
लासलगाव लाल क्विंटल 264 1251 4700 4000
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 700 1300 4500 4000
नागपूर लाल क्विंटल 2500 3000 5000 4500
संगमनेर लाल क्विंटल 1714 500 4500 2500
चांदवड लाल क्विंटल 1873 1100 4690 3750
मनमाड लाल क्विंटल 160 1500 4985 4000
नांदगाव लाल क्विंटल 22 2021 4300 2800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 224 100 4000 1900
देवळा लाल क्विंटल 1000 1000 4600 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 210 2000 7000 4500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1803 2000 6500 4200
पुणे लोकल क्विंटल 8835 1000 6500 3750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 3600 5500 4550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 21 3000 4500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 101 3000 5200 4100
वाई लोकल क्विंटल 50 2000 5000 3500
नागपूर पांढरा क्विंटल 264 4000 6000 5500
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 86 5000 7000 6000
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 3090 2000 5643 4000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 24405 2500 6500 5500
येवला उन्हाळी क्विंटल 6000 1100 6541 5400
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2278 1000 6136 5200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10152 1060 6191 5301
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5396 2000 6300 5300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 5093 1000 5501 4005
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 3725 500 6511 5100
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 5402 500 6000 4500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12050 2000 7105 5800
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2095 500 6711 3605
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 590 1400 5376 4600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4238 1100 5656 4800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 2000 5710 5000
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 19036 1000 6000 5000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8523 2500 7205 5311
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2425 1500 5596 5100
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 4222 1051 6174 4800
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2332 4600 6900 5600
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1590 500 7000 4500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3553 2000 6150 5300
राहता उन्हाळी क्विंटल 1389 1300 7000 4950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11200 1100 6760 5000

 

01/11/2020
औरंगाबाद क्विंटल 894 1400 5600 3500
खेड-चाकण क्विंटल 230 3000 6000 4500
सातारा क्विंटल 159 1500 6500 4000
मोर्शी क्विंटल 3 3100 5650 4375
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 2248 3510 8510 5510
कराड हालवा क्विंटल 195 5000 7000 7000
अकलुज लाल क्विंटल 233 1800 6500 4500
नागपूर लाल क्विंटल 3500 3000 5000 4500
पाथर्डी लाल क्विंटल 280 500 7100 6500
कडा लाल क्विंटल 600 2000 7000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 12395 1000 6700 3850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2400 2600 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2800 5500 4150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 30 2000 5000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 133 2000 5000 3500
वाई लोकल क्विंटल 20 2500 5000 3750
नागपूर पांढरा क्विंटल 500 4000 6000 5500
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 3103 1500 8001 6500
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 2849 500 6500 5000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1120 1500 6701 6000
शेतमाल: कांदा पात Today’s onion prices

दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/11/2020
कल्याण हायब्रीड नग 3 16 20 18
पुणे लोकल नग 1300 15 25 20
पुणे-मोशी लोकल नग 600 10 12 11
02/11/2020
खेड नग 1000 13 16 14
कल्याण हायब्रीड नग 3 35 40 37
सोलापूर लोकल नग 785 500 1000 700
पुणे लोकल नग 940 15 25 20
मुंबई लोकल क्विंटल 274 1200 2500 1850
01/11/2020
पुणे-मांजरी नग 1100 10 25 15
पुणे लोकल नग 640 15 25 20
पुणे-मोशी लोकल नग 400 10 15 13
31/10/2020
पुणे-मांजरी नग 1900 6 22 10
कल्याण हायब्रीड नग 3 40 50 45
सोलापूर लोकल नग 1460 400 800 600
पुणे-मोशी लोकल नग 50 10 10 10
मुंबई लोकल क्विंटल 144 1200 2500 1850

Today’s onion prices

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.