ylliX - Online Advertising Network

आजचा कांदा भाव 13, 12, 11 नोव्हेंबर

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 1655 2000 5000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 93 500 4100 3100
मोर्शी क्विंटल 10 2200 5000 4000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4771 2250 5250 4250
पाथर्डी लाल क्विंटल 270 200 6000 5500
साक्री लाल क्विंटल 1184 1005 4000 3600
पुणे लोकल क्विंटल 5698 1000 4500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2600 5000 3800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 1000 4000 2500
वाई लोकल क्विंटल 15 3000 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3400
नाशिक पोळ क्विंटल 120 1500 2650 1950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 513 2100 4400 3550
राहता उन्हाळी क्विंटल 516 700 5000 3450
12/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 1737 1500 4700 3500
औरंगाबाद क्विंटल 715 1000 4400 2700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6486 4000 5000 4500
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 1229 1140 5001 4200
सातारा क्विंटल 183 1000 5500 3250
मोर्शी क्विंटल 4 2200 5100 3950
कराड हालवा क्विंटल 255 3000 5000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5200 4600
सोलापूर लाल क्विंटल 12379 200 6200 2000
धुळे लाल क्विंटल 9310 200 5100 4100
पंढरपूर लाल क्विंटल 256 200 4700 3200
नागपूर लाल क्विंटल 3000 3500 5000 4525
संगमनेर लाल क्विंटल 1581 500 4500 2500
लोणंद लाल क्विंटल 153 1000 5450 3800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1132 1000 5600 3300
पुणे लोकल क्विंटल 8085 1000 4700 2850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2600 3400 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 4000 4500 4250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 43 2000 4400 3800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 86 2000 4000 3000
जामखेड लोकल क्विंटल 110 200 3500 1850
वाई लोकल क्विंटल 15 3000 4800 3900
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 3500 3800 3650
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ क्विंटल 39 400 4200 2000
नागपूर पांढरा क्विंटल 108 4000 5500 5125
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 128 4500 5500 5000
नाशिक पोळ क्विंटल 56 1100 2250 1600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 499 2650 4600 3600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1054 500 5251 2875
11/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 2315 1500 5500 3400
औरंगाबाद क्विंटल 405 500 4500 2500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5733 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 256 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 2167 2500 5000 3950
लासूर स्टेशन क्विंटल 375 400 4400 3000
सातारा क्विंटल 57 2500 5500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 98 100 4400 2900
कराड हालवा क्विंटल 132 3500 5500 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 6000 5000
सोलापूर लाल क्विंटल 8962 200 7500 2000
धुळे लाल क्विंटल 9214 200 5100 4100
लासलगाव लाल क्विंटल 165 1351 3900 3100
जळगाव लाल क्विंटल 2475 1725 4500 2750
नागपूर लाल क्विंटल 2400 3500 5000 4625
संगमनेर लाल क्विंटल 1005 500 4100 2300
मनमाड लाल क्विंटल 350 1800 3600 3000
सटाणा लाल क्विंटल 1131 1050 4000 2950
साक्री लाल क्विंटल 1200 1450 3250 2600
नांदगाव लाल क्विंटल 40 1000 3801 3000
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 168 2000 4400 3000
उमराणे लाल क्विंटल 2500 751 5900 3700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 265 2000 5500 3750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1344 1000 5500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 8486 800 5000 2900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 25 2500 4500 4000
वाई लोकल क्विंटल 20 3000 5000 4000
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 3000 3800 3400
नागपूर पांढरा क्विंटल 98 4000 5500 5125
नाशिक पोळ क्विंटल 70 1030 2250 1725
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 521 2400 4700 3950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12635 900 4899 3600
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6001 1000 4600 3700
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 4795 1000 5100 3500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8200 1600 4601 4150
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 670 500 5051 2775
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 360 1000 3700 2700
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4200 1000 4000 3000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 1500 4000 3500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 3185 1500 4995 3950
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5472 500 6000 3400
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 4869 400 4221 3300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1428 3000 5051 4000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1565 2000 4185 3400
राहता उन्हाळी क्विंटल 1645 1000 5000 3950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 22700 1000 4500 3500
10/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 1227 1500 5500 3500
औरंगाबाद क्विंटल 684 1300 5000 3150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5063 4000 5000 4500
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 1557 1000 6050 5500
सातारा क्विंटल 64 2500 5500 4000
मोर्शी क्विंटल 12 2660 5250 3950
नांदूरा क्विंटल 16 1500 2600 2600
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 3466 3510 6110 4510
कराड हालवा क्विंटल 102 2000 5000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 6000 5000
सोलापूर लाल क्विंटल 8056 200 7000 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 230 1101 4011 2900
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 1200 2000 5000 3900
पंढरपूर लाल क्विंटल 599 200 5000 3300
नागपूर लाल क्विंटल 2183 3500 5000 4625
संगमनेर लाल क्विंटल 1636 500 4000 2250
चांदवड लाल क्विंटल 1430 1000 4401 3000
मनमाड लाल क्विंटल 360 2000 3700 3000
सटाणा लाल क्विंटल 1925 1050 5500 3550
पाथर्डी लाल क्विंटल 335 200 6000 5500
साक्री लाल क्विंटल 1450 1000 3000 2500
नांदगाव लाल क्विंटल 37 500 3700 2600
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 230 1000 4400 3000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 343 300 5000 2100
देवळा लाल क्विंटल 1500 1000 4055 3100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 2000 4000 3000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 753 1000 6000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 10017 1000 5300 3150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2600 4000 3300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 64 2000 5500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 79 1000 4000 2500
मलकापूर लोकल क्विंटल 235 2200 3375 3000
वाई लोकल क्विंटल 15 3000 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3800
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 3500 4000 3750
नागपूर पांढरा क्विंटल 183 4000 5500 5125
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 3802 1000 6025 4105
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2729 900 4661 3600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12120 1500 4741 4000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6511 1000 4700 4000
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 7000 1800 4500 3750
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2302 1000 4755 4100
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 9490 500 5000 4000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12700 2000 5500 4350
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1091 500 5700 3100
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 300 1800 4000 3000
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5868 1000 4801 3100
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5000 1500 4701 4000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 6790 1500 5300 4050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3012 1550 4713 4100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18663 1000 5971 4000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5875 1000 4652 4000
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3342 699 4901 3651
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3665 3000 5450 4100
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 771 1100 4600 4000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3500 2000 5100 4100
राहता उन्हाळी क्विंटल 1415 1000 6000 4250
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 1000 5000 3600
09/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 1565 1500 6000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 475 1000 5000 3000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5681 3500 4500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 4021 2550 6000 4650
सातारा क्विंटल 36 2500 5500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 173 320 5600 2900
मोर्शी क्विंटल 3 2610 5200 4100
कराड हालवा क्विंटल 84 2500 5000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4500 3700
सोलापूर लाल क्विंटल 7332 200 6500 2000
अहमदनगर लाल क्विंटल 1276 1000 3500 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 245 2000 5000 3500
धुळे लाल क्विंटल 156 200 5000 4100
लासलगाव लाल क्विंटल 165 1340 4300 3100
जळगाव लाल क्विंटल 2150 1250 4125 2875
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 1000 1650 4800 4150
नागपूर लाल क्विंटल 1600 3500 5000 4625
संगमनेर लाल क्विंटल 1521 500 4100 2300
चांदवड लाल क्विंटल 1089 1000 5000 4000
मनमाड लाल क्विंटल 500 1700 4000 3000
लोणंद लाल क्विंटल 167 1000 5325 3500
सटाणा लाल क्विंटल 1575 1000 4200 2950
साक्री लाल क्विंटल 1660 1500 3150 2450
नांदगाव लाल क्विंटल 36 1400 4501 3000
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 451 1600 4551 3500
कडा लाल क्विंटल 1300 2500 6000 3500
देवळा लाल क्विंटल 1538 1000 4505 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1465 1000 6000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 5967 1000 5500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 4700 5300 5000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 28 3000 5500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 800 4000 2400
वाई लोकल क्विंटल 50 3000 5000 4000
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ क्विंटल 43 400 4200 2000
जळगाव पांढरा क्विंटल 125 2000 3000 2500
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 416 5000 7000 6000
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 1797 1900 5900 4100
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 28391 1500 7000 6000
येवला उन्हाळी क्विंटल 8621 1800 5502 3850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2273 1000 5350 3800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7550 1100 5115 4651
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5820 1500 5000 4600
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 5584 1600 4805 2870
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 3067 500 6500 4500
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 3082 1000 5500 4500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 10300 1200 6100 4200
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1014 500 5551 3025
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 750 1200 3911 2550
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3988 1500 5130 4300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3081 1500 4850 4300
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 4760 1500 5500 4250
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 21403 1000 5500 5000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16078 1500 6051 4551
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3436 1500 4900 4200
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3937 500 4850 3300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2985 3600 6235 5000
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1500 1200 5600 4000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4000 2500 5000 4300
राहता उन्हाळी क्विंटल 1114 1200 6500 4450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 1000 5251 4000
08/11/2020
औरंगाबाद क्विंटल 807 1000 5100 3050
खेड-चाकण क्विंटल 211 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 1616 1000 5700 3950
लासूर स्टेशन क्विंटल 372 500 4500 2800
सातारा क्विंटल 148 1000 5000 3000
मोर्शी क्विंटल 3 2600 5400 4000
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2228 1000 5510 4500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 2427 3500 6000 4500
कराड हालवा क्विंटल 204 3000 5500 5500
नागपूर लाल क्विंटल 3000 3500 5000 3875
पाथर्डी लाल क्विंटल 200 200 2700 2500
पुणे लोकल क्विंटल 5500 1000 5300 3150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 2400 5200 3800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 3500 4500 4000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 35 2800 5000 3400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 152 1000 3000 2000
नागपूर पांढरा क्विंटल 362 4000 5000 4750
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 6671 1000 5510 4500
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 2484 500 5500 4500
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1230 1200 5000 4150
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1693 500 6100 4200
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 3200 3800 3500
07/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 1530 1500 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 535 1200 4400 2800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6026 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 833 2200 4500 3225
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 395 1000 5600 4500
सातारा क्विंटल 131 2000 5000 3500
मोर्शी क्विंटल 6 2700 5450 4150
कराड हालवा क्विंटल 150 3000 5500 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 7000 5500
सोलापूर लाल क्विंटल 7464 100 5500 2000
अहमदनगर लाल क्विंटल 1083 900 3500 2800
धुळे लाल क्विंटल 8986 200 4400 3500
नागपूर लाल क्विंटल 2900 3000 5000 4500
चांदवड लाल क्विंटल 570 1100 4500 3250
मनमाड लाल क्विंटल 91 1500 3200 3000
साक्री लाल क्विंटल 2450 1560 4000 3600
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 131 1000 2500 2275
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 245 2500 5500 4000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1260 600 4500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2700 4500 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 4600 5000 4800
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 42 2000 4400 3200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 165 1500 4000 2750
जामखेड लोकल क्विंटल 162 500 4500 2500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 105 4400 5500 4400
शेवगाव नं. २ क्विंटल 200 2500 3500 3500
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 117 250 2000 2000
नागपूर पांढरा क्विंटल 220 4000 5500 5125
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 299 5000 7000 6000
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 1351 2001 5500 4001
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 6567 1500 5500 4500
येवला उन्हाळी क्विंटल 4237 900 4751 3200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 890 2400 4100 3600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1310 900 4171 3401
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2805 1000 4800 3400
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 1199 300 4500 3950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2350 1500 5175 4200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 976 1000 3900 3300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 700 1500 4000 3600
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6692 1000 4931 4200
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 12622 1000 5000 4500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4734 1000 5700 3451
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1872 1500 4218 3300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 601 3000 4729 3575
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 804 800 4500 3500
06/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 1216 1500 4500 3500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7106 4000 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 152 3000 6000 4500
मंचर क्विंटल 88 1000 4800 2985
श्रीरामपूर क्विंटल 1968 2150 4300 3450
मंगळवेढा क्विंटल 167 350 5000 3100
मोर्शी क्विंटल 3 2750 5500 4125
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 3738 2000 5500 4500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5495 2000 5000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
सोलापूर लाल क्विंटल 7915 200 6000 2000
धुळे लाल क्विंटल 5622 200 4400 3500
लासलगाव लाल क्विंटल 100 1300 3640 2451
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 300 1500 3603 2700
संगमनेर लाल क्विंटल 1252 500 4000 2250
चांदवड लाल क्विंटल 664 1150 4600 3300
मनमाड लाल क्विंटल 183 1735 3300 2800
सटाणा लाल क्विंटल 1590 1000 4350 3250
पाथर्डी लाल क्विंटल 260 200 4000 3500
नांदगाव लाल क्विंटल 36 852 2950 1600
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 283 2000 3390 2400
देवळा लाल क्विंटल 800 1000 3540 2700
उमराणे लाल क्विंटल 1600 751 4651 2500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 740 600 4500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 5772 800 4300 2050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 2500 4000 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 3500 5500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 129 1500 4500 3000
वाई लोकल क्विंटल 25 2500 5000 3750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 118 5000 7000 6000
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 1604 2000 5851 4100
येवला उन्हाळी क्विंटल 3769 1100 4601 3200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1636 1000 4101 3200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2750 1100 3811 3000
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1215 751 3921 3200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2842 1000 4000 3200
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2893 500 4511 3400
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 7292 500 4500 3500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5650 1300 4805 4000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 835 500 4511 2505
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 470 500 3251 2400
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2652 916 3900 2750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1300 1500 3822 3200
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5220 1500 4850 3850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3585 1000 4901 4250
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 6558 1000 5601 3251
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1758 1000 3651 3000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1507 500 5100 3000
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 2215 500 4001 3000
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1318 3000 4851 3750
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 657 1000 4000 3000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1884 1500 4000 3425
राहता उन्हाळी क्विंटल 1832 900 4500 2950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 6500 1000 4950 3000
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.