ylliX - Online Advertising Network

Onion Price Maharashtra आजचा कांदा भाव महाराष्ट्र 30, 29, 27 मे 2022

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती Onion Price Maharashtra

शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6717 400 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 1525 300 800 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15882 600 1300 950
सातारा क्विंटल 90 800 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 158 100 1350 950
कराड हालवा क्विंटल 249 200 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 13253 100 1850 900
जळगाव लाल क्विंटल 1010 250 800 550
नागपूर लाल क्विंटल 1660 800 1000 950
पेन लाल क्विंटल 579 1400 1600 1400
यावल लाल क्विंटल 15865 600 1050 730
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2870 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 5779 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 315 300 1000 650
वाई लोकल क्विंटल 450 500 1200 850
कामठी लोकल क्विंटल 15 500 1200 900
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5701 1050 1501 1275
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1300 1050
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3420 800 1100 950
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2279 500 800 650
नागपूर पांढरा क्विंटल 1700 800 1000 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 12000 200 1201 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 100 1037 800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 5285 330 1300 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13074 601 1453 1110
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1425 351 1160 951
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 17350 500 1400 1050
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3471 100 1200 600
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4500 200 1150 850
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9510 100 1275 950
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 5327 200 1300 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 22500 400 1600 1250
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4000 100 1260 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 700 1351 1050

Onion Price Maharashtra

29/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 3720 100 900 500
मंचर क्विंटल 3068 1300 1610 1455
सातारा क्विंटल 315 800 1200 1000
राहता Onion Price Maharashtra क्विंटल 3136 300 1550 1050
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 1917 700 1350 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4823 800 1510 1100
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1200 1200
अकलुज लाल क्विंटल 248 300 1300 800
पाथर्डी लाल क्विंटल 670 200 1200 800
यावल लाल क्विंटल 545 590 1040 730
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 580 100 700 400
पुणे लोकल क्विंटल 9391 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 30 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 800 1300 1050
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 91 600 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 368 200 1000 600
वाई लोकल क्विंटल 35 500 1200 850
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 5165 700 1510 1100
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 4226 100 1200 650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5820 250 1080 840
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 70 600 800 700
28/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6153 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1590 125 800 463
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12314 700 1300 1000
सातारा क्विंटल 138 600 1200 900
कराड हालवा क्विंटल 249 200 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 13185 100 1650 800
जळगाव लाल क्विंटल 1259 250 800 525
पंढरपूर लाल क्विंटल 446 200 1500 900
पेन लाल क्विंटल 642 1400 1600 1400
भुसावळ लाल क्विंटल 65 800 800 800
यावल लाल क्विंटल 1250 590 1020 730
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 560 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2421 200 1400 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 119 600 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 481 300 900 600
जामखेड लोकल क्विंटल 1224 100 1500 800
वाई लोकल क्विंटल 15 500 1200 850
शेवगाव नं. १ क्विंटल 557 1000 1300 1000
शेवगाव नं. २ क्विंटल 861 700 900 700
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 685 200 600 600
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 711 800 1000 900
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 10023 250 1350 850
येवला उन्हाळी क्विंटल 6584 250 1137 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3599 50 1000 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2932 311 1201 675
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9152 501 1421 980
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1845 451 1061 925
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11125 451 1303 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 550 200 1011 850
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2837 100 1200 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 650 1303 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2081 200 1200 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6664 350 1225 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4040 175 1051 825
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 26109 500 1500 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13296 300 1570 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1929 350 1076 800
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3513 200 1250 800

 

27/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3898 400 1400 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9641 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 200 800 1200 1000
लासूर स्टेशन क्विंटल 7200 200 1190 825
मंगळवेढा क्विंटल 65 500 1380 800
राहता क्विंटल 2815 300 1500 1050
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5774 700 1510 1000
अकलुज लाल क्विंटल 155 350 1200 800
सोलापूर लाल क्विंटल 10964 100 1600 800
जळगाव लाल क्विंटल 1000 300 700 500
पाथर्डी लाल क्विंटल 440 200 1000 800
भुसावळ लाल क्विंटल 89 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 610 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1541 300 1400 850
पुणे लोकल क्विंटल 7898 400 1300 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 303 300 900 600
कामठी लोकल क्विंटल 18 500 1200 900
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5215 950 1311 1130
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3129 700 900 800
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2086 400 650 525
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 716 800 1000 900
येवला उन्हाळी क्विंटल 5385 100 1072 825
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3949 70 959 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3227 300 1155 720
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13368 401 1370 930
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 970 400 1200 950
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10200 451 1351 951
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13500 205 1100 750
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 735 200 1020 850
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1675 250 1251 850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 350 200 1114 950
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 326 150 1000 800
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 130 200 881 750
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 7033 100 1300 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3000 250 1315 1001
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1875 500 1200 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5748 650 1376 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6202 200 1200 830
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4403 500 1200 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2340 255 1011 825
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2788 250 1300 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17935 350 1520 845
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2046 300 1075 761
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1169 550 1350 1100
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2085 100 1005 565
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7114 300 1310 850
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3617 150 1200 1000

Onion Price Maharashtra

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.