ylliX - Online Advertising Network

onion price आजचा कांदा भाव पूर्ण महाराष्ट्र सह लासलगाव २२ नोव्हेंबर २२

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती onion price 

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट  मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/11/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2259 700 2300 1400
औरंगाबाद क्विंटल 1086 300 1600 950
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9464 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 300 1200 2000 1600
सातारा क्विंटल 178 1000 2000 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 17950 100 3000 1400
नागपूर लाल क्विंटल 700 1500 2000 1725
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1488 500 2200 1350
पुणे लोकल क्विंटल 11530 600 2000 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 1600 1550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 340 500 1500 1000
मलकापूर लोकल क्विंटल 160 400 1260 1000
कामठी लोकल क्विंटल 6 1200 1600 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 1500 2000 1875
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 250 1443 951
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6645 500 1871 1501
अकोले उन्हाळी क्विंटल 760 151 1725 1350
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9300 100 2210 1250
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 400 1600 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5480 500 1280 1050
1/11/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2837 700 2200 1400
औरंगाबाद क्विंटल 1326 500 1600 1050
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11599 1100 2200 1650
मंचर- वणी क्विंटल 918 1000 2110 1555
लासूर स्टेशन क्विंटल 1700 500 1775 1325
सातारा क्विंटल 143 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 325 200 1900 1300
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 35 300 1700 1400
कराड हालवा क्विंटल 198 1000 2200 2200
सोलापूर लाल क्विंटल 19681 100 3000 1400
जळगाव लाल क्विंटल 458 800 1625 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1520 1500 2200 2025
संगमनेर लाल क्विंटल 859 500 2501 1501
लोणंद लाल क्विंटल 450 450 2400 1800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 75 200 2300 1100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2852 500 2300 1400
पुणे लोकल क्विंटल 8718 700 2100 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 1300 2000 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 65 800 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 361 400 1500 950
कामठी लोकल क्विंटल 12 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1719 1400 1800 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 21000 2050
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1032 1000 1400 1200
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1800 1900 1850
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 687 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 2200 2025
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 23315 900 2000 1500
येवला उन्हाळी क्विंटल 8031 250 1852 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 300 1427 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1815 300 1475 1050
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10734 500 1812 1400
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 916 100 1376 1050
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 3220 200 2121 1150
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 300 200 1320 1000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 7777 100 2000 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13200 100 2100 1200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2700 501 1415 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4263 400 1390 900
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 262 500 2000 1500
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 6733 200 1500 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11981 400 2070 1351
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2510 475 1520 1000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5597 200 1900 1200
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4359 900 1986 1200
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1008 200 1600 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 9018 500 1270 1050
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 13500 501 1300 1000

 

शेतमाल : कांदा पात दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/11/2022
राहता नग 350 5 10 7
पुणे लोकल नग 9755 5 15 10
पुणे-मोशी लोकल नग 2800 10 15 13
मुंबई लोकल क्विंटल 310 800 2500 1700
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
21/11/2022
पुणे-मांजरी नग 4550 7 20 10
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 25 18
सोलापूर लोकल नग 587 500 700 600
नाशिक लोकल क्विंटल 100 1900 4500 3600
जळगाव लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे लोकल नग 8560 4 15 9
पुणे-मोशी लोकल नग 1400 10 15 13
मुंबई लोकल क्विंटल 412 1400 2200 1800

onion price

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.