आजचा कांदा भाव 5 नोव्हेंबर 2020

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

( शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 2248 1000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 937 1000 4500 2750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8257 4500 6500 5500
खेड-चाकण क्विंटल 232 2000 6000 4000
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 449 350 5000 4500
मोर्शी क्विंटल 3 2800 5600 4200
सोलापूर लाल क्विंटल 10302 200 6700 2000
अहमदनगर लाल क्विंटल 1925 1000 3500 2800
धुळे लाल क्विंटल 7003 200 5600 4700
लासलगाव लाल क्विंटल 145 1280 3712 3300
जळगाव लाल क्विंटल 1650 1500 4250 2800
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 200 1000 3700 2550
पंढरपूर लाल क्विंटल 386 200 5500 3500
नागपूर लाल क्विंटल 3800 3000 5000 4500
संगमनेर लाल क्विंटल 1452 500 4000 2250
मनमाड लाल क्विंटल 300 1500 3131 2600
साक्री लाल क्विंटल 1950 1500 3500 2500
देवळा लाल क्विंटल 1000 1000 2725 2250
उमराणे लाल क्विंटल 1200 751 5700 3000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1190 600 4800 2700
पुणे लोकल क्विंटल 7431 700 4700 2700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 2300 4000 3100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 5500 5500 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 292 3000 4500 3750
मलकापूर लोकल क्विंटल 272 2425 4275 3575
वाई लोकल क्विंटल 15 2500 5000 3750
नागपूर पांढरा क्विंटल 264 4000 5500 5500
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 19788 1500 4000 3500
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6225 1100 4551 3651
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2220 1500 4552 3300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 5000 1500 3850 2905
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 6778 500 4000 3000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 968 500 4551 2525
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 670 500 3550 2500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5000 1000 4450 3000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 1000 3510 3200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4080 1000 4899 4225
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12440 1000 5681 3801
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1889 500 4700 3500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3530 2000 3950 3450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 8900 1000 5000 3600
शेतमाल: कांदा पात दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/11/2020
सोलापूर लोकल नग 688 700 800 750
पुणे लोकल नग 600 15 25 20
पुणे- खडकी लोकल नग 250 7 10 8
पुणे-मोशी लोकल नग 680 10 20 15
मुंबई लोकल क्विंटल 36 3000 3500 3250
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.