onion price October आजचा कांदा भाव : 4 ऑक्टोबर 2021

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती onion price October

(आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/10/2021
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11432 1500 2600 2050
सातारा क्विंटल 171 1500 2800 2150
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6503 1000 3500 2250
पुणे लोकल क्विंटल 10453 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 242 600 2500 1550
वाई लोकल क्विंटल 70 1500 3000 2250
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4000 400 4000 3300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5400 1500 3362 3150
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12000 805 3410 3150
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 800 3751 3400
राहता उन्हाळी क्विंटल 2472 400 4100 3450

onion price October

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.