ylliX - Online Advertising Network

Onion Price आजचा कांदा भाव १४ ऑक्टोबर २०२२

शेतमाल निहाय बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती Onion Price

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. ) Onion Price

सूचना : शेतकरी मित्रांनी nashikonweb.com हि वेबसाईट शोधावी ती सर्च होऊन त्यात Agronomy यावर क्लिक करावे व रोजचा बाजारभाव पहावा , 9689754878 हा क्रमांक सेव करून hi बाजारभाब असे पाठवावे तुम्हाला लिस्ट मध्ये सहभागी करवून घेतले जाईल.

शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/10/2022
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1300 1700 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 252 400 2000 1200
वाई लोकल क्विंटल 25 1000 1800 1400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12525 700 2441 1960
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4300 1200 2053 1800
13/10/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3753 700 2500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 3450 350 2200 1275
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8146 1500 2600 2050
खेड-चाकण क्विंटल 300 1200 2000 1600
सातारा क्विंटल 377 1000 2300 1650
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 17 300 1800 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 13666 100 3000 1400
धुळे लाल क्विंटल 1611 150 1700 1300
जळगाव लाल क्विंटल 592 350 1650 1000
पंढरपूर लाल क्विंटल 516 100 2200 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1420 1900 2500 2350
भुसावळ लाल क्विंटल 11 1500 1500 1500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 44 451 2201 1300
पुणे लोकल क्विंटल 10206 800 2300 1550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 27 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 429 600 2000 1300
मलकापूर लोकल क्विंटल 325 500 2110 1300
कामठी लोकल क्विंटल 12 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2401 2200 3131 2665
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2100 2200 2150
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1460 1500 2000 1750
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1400 1300
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 960 500 1000 750
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 1000 850
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1900 2500 2350
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 126 1500 2000 1800
येवला उन्हाळी क्विंटल 4728 300 2401 1550
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3733 500 2300 1600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15282 800 2511 2160
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11475 700 2300 2050
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12000 250 2085 1775
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2176 152 2851 2600
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1014 100 2300 1800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 500 200 2250 1900
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 200 320 2250 1800
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 15962 200 2500 1500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 18900 400 2625 1900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3493 1200 2151 1800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 12335 350 2495 1850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 10040 500 2621 1725
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4160 600 2561 1735
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21430 650 2885 2300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2314 600 2365 1850
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2420 540 2500 1080
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4111 500 2500 1600
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 18 1000 1400 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7880 900 2300 1900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 901 2570 1800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 19630 100 2500 2000
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 8366 100 2600 1800
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.