ylliX - Online Advertising Network

देवळाली छावनी हद्दीतील एक ही रोड रहदारीसाठी बंद नाही- देवळाली छावनी परिषद अध्यक्ष.

प्रतिनिधी देवळाली कँम्प दिनांक 07 फेब्रवारी 2018 देवळाली छावनी परिषदेच्या अंतर्गत दळण-वळनासाठी महत्वाचे रस्ते बंद करण्याचा आधिकार छावनी परिषदेला नसल्याने या बाबत मा.उच्च न्यायालय

Share this with your friends and family
Read more
error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.