ylliX - Online Advertising Network

Nashik Today Onion Bhav आजचा कांदा बाजार भाव – 2 December 2019

Nashik Today Onion Bhav शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 02/12/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1635 2000

Share this with your friends and family
Read more

Lasalgaon Today Onion Rates आजचा कांदा बाजार भाव – 29 Nov 2019

Lasalgaon Today Onion Rates शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 29/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 1368 1000

Share this with your friends and family
Read more

Kanda Bhaav Lasalgaon APMC आजचा कांदा बाजार भाव – 16 Nov 2019

Kanda Bhaav Lasalgaon APMC शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्वसाधारणदर 16/11/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2253 1200

Share this with your friends and family
Read more

Tomato Rate : आजचा बाजार भाव टोमॅटो दर 11 Nov 2019

शेतमाल: टोमॅटोदर रु. प्रती क्विंटल शेतकरी मित्रानो जर तुम्हाला बाजार भाव वाचायचा असेल तर मोबिल उभा न पकडा आडवा पकडावा सोबतच Auto Rotate सुरु ठेवावे

Share this with your friends and family
Read more

Nashik Kanda Rates Maharashtra आजचा कांदा बाजार भाव – 16 October 2019

Nashik Kanda Rates Maharashtra शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्व-साधा-रणदर 16/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2476 1000 3000

Share this with your friends and family
Read more

Lasalgaon Rates Nashik Onion आजचा कांदा बाजार भाव – 14 October 2019

Lasalgaon Rates Nashik Onion शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्व-साधा-रणदर 14/10/2019 कोल्हापूर — क्विंटल 2842 1000 3200

Share this with your friends and family
Read more

कांदा चाळ उभारणी कशी करावी , पूर्ण माहिती, योजना, अनुदान

कांदा पिकाचे महत्व व व्याप्ती महाराष्ट्रात कांदा पिकाची लागवड मुख्यत्वे करुन नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, बुलढाणा, जळगाव व धुळे या जिल्ह्यात केली जाते.कांदा

Share this with your friends and family
Read more

Tomato Rates Today Maharashtra आजचा बाजार भाव टोमॅटो डाळिंब – 11 October 2019

Tomato Rates Today Maharashtra शेतमाल : टोमॅटो – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्व-साधारणदर 11/10/2019 अकलुज — क्विंटल 10

Share this with your friends and family
Read more

Maha Pomegranate Tomato Rates आजचा बाजार भाव टोमॅटो डाळिंब – 10 October 2019

Maha Pomegranate Tomato Rates शेतमाल : टोमॅटो – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमीदर जास्तीतजास्तदर सर्व-साधारणदर 10/10/2019 अकलुज — क्विंटल 8

Share this with your friends and family
Read more

Maha Tomato Pomegranate Rates आजचा बाजार भाव टोमॅटो डाळिंब – 9 October 2019

Maha Tomato Pomegranate Rates शेतमाल : टोमॅटो – दर रु. प्रती क्विंटल शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीतकमी दर जास्तीतजास्तदर सर्व-साधारणदर 09/10/2019 अकलुज — क्विंटल

Share this with your friends and family
Read more
error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.