ylliX - Online Advertising Network

श्री सप्तश्रृंगी देवी, वणीचा गड, “ब” वर्ग तिर्थक्षेत्र दर्जा मंजूर

श्री सप्तश्रृंगी देवी, वणीचा गड, ता. कळवण या तिर्थक्षेत्रांना वर्ग तिर्थक्षेत्र दर्जा मंजूर ना. दादाजी भुसे

मुंबई – साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या श्री सप्तश्रृंगी देवी, वणीचा गड, ता.कळवण, जिल्हा नाशिक तिर्थक्षेत्रांस विशेष बाब म्हणून “ब” वर्ग तिर्थक्षेत्र दर्जा मंजूर झाल्याची ग्रामविकास राज्यमंत्री ना.दादाजी भुसे यांनी सांगितले. श्री सप्तश्रृंगी देवी या तिर्थक्षेत्रास सन २००१ पासून “क” वर्ग तीर्थक्षेत्र दर्जा मंजूर होता. त्यामुळे मंदिर परिसरातील विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून अतिशय कमी निधी मिळत होता. वर्षभरात अनेक राज्‍यातील लाखो भावीक दर्शनासाठी येत असतात. येणाऱ्या भाविकांसाठी उपलब्ध मुलभूत सुविधांची कमतरता असल्याने भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते. ही बाब विचारात घेवून ना.दादाजी भुसे यांनी श्री सप्तश्रृंगी देवी मंदिरास “ब” वर्ग दर्जावाढीसाठीचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक यांना दिले होते.श्री सप्तश्रृंगी देवी मंदिर परिसरास “ब” वर्ग तीक्षेत्र दर्जा मिळाल्याने भाविकांच्या उपयोगासाठी भक्तनिवास, पाणी पुरवठा, शौचालय, सभामंडप, वाहनतळ, व्यापारी संकुल, मंदिर परिसरातील रस्त्यांना पेव्हींग ब्लॉक बसविणे, भक्त निवास व वाचनालय इ. सारखी मुलभूत विकास कामे करता येतील. खाजगी वास्तुविशारदाकडून या कामांचा रु.२५ कोटी चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना ना.भुसे यांनी श्री.असिम गुप्ता, सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना दिल्या आहेत.

Share this with your friends and family

You May Also Like

One thought on “श्री सप्तश्रृंगी देवी, वणीचा गड, “ब” वर्ग तिर्थक्षेत्र दर्जा मंजूर

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.