ylliX - Online Advertising Network

राष्ट्रीय कृषि विमा योजना नाशिकला ३२ लाख नुकसान भरपाई

राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना  893 कोटी नुकसान भरपाई

 रब्बी हंगाम 2015-16 मधील आठ अधिसूचित पिकांकरिता राबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेंतर्गत राज्यातील 26 लाख 88 हजार शेतकऱ्यांना 893 कोटी 83 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजुर झाली आहे. यामध्ये आपल्या नाशिक विभागाला ऐकूण 32 लाख 22 हजार 923 भरपाई मिळाली आहे. बँकांकडून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. 

रब्बी हंगाम 2015-16 मध्ये हरभराज्वारी (बागायत व जिरायत)करडईसुर्यफुलगहू (बागायत व जिरायत)कांदाउन्हाळी भुईमुग व उन्हाळी भात ही आठ पिके अधिसूचित कण्यात आली होती. राज्यातील 34.26 लाख शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतला होता. योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी 56 कोटी 91 लाख विमा हप्ता भरुन 24.60 लाख हेक्टर क्षेत्राकरिता 2865.40 कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण  घेतले होते.

योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या 26.88 लाख शेतकऱ्यांना 893.83 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. त्यापैकी शेतकरी विमा हप्ता वजा जाता केंद्र शासनाचा हिस्सा. 408.92 कोटी रुपये व राज्य शासनाचा हिस्सा 408.92 कोटी रुपये अशी एकुण 817.84 कोटी  रुपये भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

भारतीय कृषि विमा कंपनीकडून एकत्रित नुकसान भरपाई 893.83 कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित बँकांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. संबंधित बँकांकडून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. 

• रब्बी हंगाम 2015-16 राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेतील

विभागनिहाय नुकसान भरपाईची रक्कम अशी:

नाशिक विभाग – 32 लाख 22 हजार 923

पुणे विभाग – 107 कोटी 36 लाख 32 हजार 918

कोल्हापूर विभाग – 10 कोटी 28 लाख 53 हजार 542

औरंगाबाद विभाग – 340 कोटी 57 लाख 5 हजार 480

लातूर विभाग – 402 कोटी 84 लाख 87 हजार153

अमरावती विभाग – 31 कोटी 76 लाख 84 हजार 537

नागपूर विभाग – 66 लाख 76 हजार 627

• एकुण लाभार्थी 26 लाख 87 हजार 613  शेतकरी

• योजनेंतर्गत अधिसूचित पिके: हरभराज्वारी (बागायत व जिरायत)करडईसुर्यफुलगहू (बागायत व जिरायत)कांदाउन्हाळी भुईमुग व उन्हाळी भात.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.