आजचा बाजार भाव : १३ ते १५ डिसेंबर २०२१

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 15-12-2021) Onion rates today

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! Onion rates today

शेतमाल: कांदा र प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3781 800 3500 1800
औरंगाबाद क्विंटल 639 600 2000 1300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12169 1800 3300 2550
खेड-चाकण क्विंटल 3000 1000 2500 2000
सातारा क्विंटल 209 1000 3100 2050
मंगळवेढा क्विंटल 231 100 2600 1650
कराड हालवा क्विंटल 150 500 3000 3000
येवला लाल क्विंटल 6500 500 2551 2000
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 1000 600 2323 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 13000 1000 2800 2300
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 8000 600 2400 1850
नागपूर लाल क्विंटल 2000 1500 2200 2025
मनमाड लाल क्विंटल 4000 500 2040 1600
सटाणा लाल क्विंटल 2795 675 2600 1850
भुसावळ लाल क्विंटल 40 1200 1200 1200
देवळा लाल क्विंटल 6150 400 2575 1900
राहता लाल क्विंटल 2270 700 3000 2450
पुणे लोकल क्विंटल 13221 500 3500 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1000 1800 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 1400 2600 2000
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 3000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2400 3000 2600
नागपूर पांढरा क्विंटल 1820 2000 2500 2375
येवला उन्हाळी क्विंटल 500 700 3151 2500
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 500 1301 2300 2100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 2000 700 2850 2200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 1700 400 3055 2300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 40 500 2100 1500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 4655 750 3330 2775
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2500 100 3295 2700
14/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 2625 800 3500 1600
औरंगाबाद क्विंटल 553 500 2100 1300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7404 1800 3300 2550
खेड-चाकण क्विंटल 350 1500 2500 2000
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 80 1600 3000 2000
सातारा क्विंटल 120 1000 3200 2100
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6385 1350 3350 2350
कराड हालवा क्विंटल 126 2000 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 19628 100 4100 2200
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 858 500 2476 1690
लासलगाव लाल क्विंटल 16782 700 3001 2351
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 6500 1000 2699 2400
जळगाव लाल क्विंटल 1766 500 1920 1275
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7000 500 2785 1905
पंढरपूर लाल क्विंटल 485 50 3100 1400
नागपूर लाल क्विंटल 2000 1500 2400 2175
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 600 500 2430 2000
संगमनेर लाल क्विंटल 8990 500 3101 1800
चांदवड लाल क्विंटल 5200 1000 2401 2200
मनमाड लाल क्विंटल 6099 500 2600 2300
सटाणा लाल क्विंटल 1875 650 2640 2020
कोपरगाव लाल क्विंटल 1010 850 2302 2125
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 1801 500 2435 1871
भुसावळ लाल क्विंटल 43 1200 1200 1200
नांदगाव लाल क्विंटल 5069 200 2500 1950
देवळा लाल क्विंटल 4551 350 2530 2000
राहता लाल क्विंटल 2515 700 3200 2750
उमराणे लाल क्विंटल 15500 1000 3100 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1879 500 3400 1950
पुणे लोकल क्विंटल 10199 500 3200 1850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2500 2600 2550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 74 800 2600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 247 500 1400 950
मलकापूर लोकल क्विंटल 910 825 2000 1605
जामखेड लोकल क्विंटल 306 100 2500 1300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1200 1800 1400
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 3000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2400 3000 2800
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 130 100 2400 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 1640 2000 2500 2375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 535 2000 3000 2500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 9431 500 2960 2251
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 662 800 2752 2300
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 546 800 3100 2800
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1230 1100 3300 2900
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 3838 705 2980 2050
अकोले उन्हाळी क्विंटल 62 250 2828 2131
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 326 1000 2790 2500
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 50 1000 2800 2700
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 68 605 2625 2300
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3900 500 3260 2550
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 263 500 2851 1675
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 400 700 2990 2700
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 3915 775 3270 2750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1460 800 3399 2700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4171 800 3103 2301
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 175 651 2851 2325
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 411 100 2751 2251
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1500 150 3100 2700
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 2600 800 2950 2500
13/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 6137 700 3400 1600
औरंगाबाद क्विंटल 616 150 2200 1175
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13793 1500 3200 2350
मंचर क्विंटल 220 1400 3000 2285
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 88 1300 2990 2400
श्रीरामपूर क्विंटल 1388 1050 3300 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 718 500 3310 1800
सातारा क्विंटल 123 1000 3200 2100
मंगळवेढा क्विंटल 355 100 2200 1500
कराड हालवा क्विंटल 114 2000 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 16342 100 4000 2000
अहमदनगर लाल क्विंटल 40975 750 2800 2150
येवला लाल क्विंटल 4747 500 2452 2000
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 352 400 2081 1750
धुळे लाल क्विंटल 4900 100 2500 1800
लासलगाव लाल क्विंटल 14418 800 3100 2525
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 4800 1000 2791 2450
जळगाव लाल क्विंटल 2113 500 1875 1200
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7000 550 2760 2050
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 500 500 2360 2000
सिन्नर लाल क्विंटल 4680 400 2500 1750
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 7253 200 2500 1400
संगमनेर लाल क्विंटल 10040 500 3101 1801
चांदवड लाल क्विंटल 5494 1500 3951 2150
मनमाड लाल क्विंटल 4000 451 2655 2300
सटाणा लाल क्विंटल 2330 750 2700 2100
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 1617 700 2575 1950
नांदगाव लाल क्विंटल 3332 100 2650 1850
वैजापूर लाल क्विंटल 262 600 2200 1800
देवळा लाल क्विंटल 2980 600 2790 2400
राहता लाल क्विंटल 3439 1000 3100 2650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2573 500 3200 1850
पुणे लोकल क्विंटल 12238 500 3200 1850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1300 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1800 2500 2150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 61 800 2600 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 284 500 1500 1000
वाई लोकल क्विंटल 90 1000 3000 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2500 2150
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 476 100 2400 900
नाशिक पोळ क्विंटल 630 850 2200 1500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 7272 300 3800 2275
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 12768 700 3000 2200
येवला उन्हाळी क्विंटल 838 650 3026 2300
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 950 650 2550 1850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 799 1000 2912 2500
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 737 800 3000 2700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 900 850 3270 2600
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1164 705 2945 2150
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 217 1000 2915 2500
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 95 1000 3000 2500
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 50 1000 2751 2600
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 56 500 2280 2100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5000 400 3260 2600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 464 1411 2430 2100
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 673 426 2840 2400
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 874 500 2000 1450
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5120 875 3390 2725
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 13133 800 3100 2500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4439 300 3551 2451
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 338 800 3000 2100
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 496 100 3000 2450
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 262 700 2550 2200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3030 500 3300 2850

Onion rates today Onion rates today

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.