ylliX - Online Advertising Network

Onion Rates 14 March 2020 Tomato Daily आजचा कांदा टोमॅटो भाव

Onion Rates 14 March 2020 Tomato Daily

शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल

शेत
माल
जात/
प्रत
परि
माण
आवककमीत
कमी
दर
जास्तीत
जास्त
दर
सर्व
साधा
रण
दर
14/03
/2020
कोल्हा
पूर
क्विंटल894360019001600
बार्शीक्विंटल7220019001000
औरंगा
बाद
क्विंटल29560019001250
मोर्शीक्विंटल6100020001500
कराडहालवाक्विंटल99150020002000
सोलापूरलालक्विंटल4532310021001200
येवलालालक्विंटल800030016951425
येवला
आंदर
सूल
लालक्विंटल500040018311450
लासल
गाव
लालक्विंटल10114105219991770
लासल
गाव –
निफाड
लालक्विंटल2775105817701725
जळगावलालक्विंटल115065019001375
पंढरपूरलालक्विंटल79020020001450
नागपूरलालक्विंटल3000200022002150
राहूरी –
वांभोरी
लालक्विंटल231230018001400
चांदवडलालक्विंटल1000095017261575
नेवासा
घोडेगाव
लालक्विंटल1211280018001500
य़ावललालक्विंटल28006401130970

Onion Rates 14 March 2020 Tomato Daily

अमरा
वती-
फळ
आणि
भाजीपाला
लोकलक्विंटल75580016001200
सांगली
फळे
भाजीपाला
लोकलक्विंटल696470019001200
पुणे-
खडकी
लोकलक्विंटल1440018001100
पुणे –
पिंपरी
लोकलक्विंटल1590019001400
पुणे-
मोशी
लोकलक्विंटल29550015001000
जामखेडलोकलक्विंटल50610020001050
शेवगावनं. १क्विंटल465140018001800
शेवगावनं. २क्विंटल23580013001300
शेवगावनं. ३क्विंटल39250012001200
नागपूरपांढराक्विंटल1258150020001875
पिंपळ
गाव
बसवंत
पोळक्विंटल1447560020011751
लासल
गाव
उन्हाळीक्विंटल1575100020001751
लासल
गाव –
निफाड
उन्हाळीक्विंटल78075117301600
पिंपळ
गाव
बसवंत
उन्हाळीक्विंटल378050022411851
13/03
/2020
राहूरीक्विंटल1548110019001500
मुंबई –
कांदा
बटाटा
मार्केट
क्विंटल13384160022001900
श्रीगोंदाक्विंटल99030019001600
इंदापूरक्विंटल58450024001700
मंगळ
वेढा
क्विंटल7411022001500
मोर्शीक्विंटल16100018501500
जुन्नर
आळेफाटा
चिंचवडक्विंटल19748100022001500
धुळेलालक्विंटल155830020901800
लासल
गाव –
निफाड
लालक्विंटल1300105218211761
लासल
गाव –
विंचूर
लालक्विंटल600100019001700
जळगावलालक्विंटल72080018001300
कळवणलालक्विंटल3300100019101750
मनमाडलालक्विंटल500065018001500
कोपरगावलालक्विंटल79550016011500
श्रीरामपूरलालक्विंटल15190018001400
पाथर्डीलालक्विंटल12950019001800
नांदगावलालक्विंटल515910018021500
देवळालालक्विंटल250575019501725
अमरा
वती-
फळ
आणि
भाजीपाला
लोकलक्विंटल58560014001000
पुणेलोकलक्विंटल2690770018001300
पुणे-
खडकी
लोकलक्विंटल30100017001350
पुणे –
पिंपरी
लोकलक्विंटल25130020001650
पुणे-
मोशी
लोकलक्विंटल30750015001000
मलका
पूर
लोकलक्विंटल6895014801310
वाईलोकलक्विंटल8100020001500
कल्याणनं. १क्विंटल3100020001500
पिंपळ
गाव
बसवंत
पोळक्विंटल1425030020431575
नाशिकउन्हाळीक्विंटल30070018501400
लासल
गाव –
निफाड
उन्हाळीक्विंटल26050017551600
कळवणउन्हाळीक्विंटल1800110020101850
कोपर
गाव
उन्हाळीक्विंटल202570016001450
पिंपळ
गाव
बसवंत
उन्हाळीक्विंटल355460022831771
पारनेरउन्हाळीक्विंटल1689030021001600
नांदगावउन्हाळीक्विंटल145652521111550
देवळाउन्हाळीक्विंटल1100100019401700
राहताउन्हाळीक्विंटल493850019001400

शेतमाल : टोमॅटो – दर रु. प्रती क्विंटल

शेत
माल
जात/
प्रत
परि
माण
आवककमीत
कमी
दर
जास्तीत
जास्त
दर
सर्व
साधा
रण
दर
14/03
/2020
कोल्हापूरक्विंटल462200700450
औरंगा
बाद
क्विंटल97300400350
श्रीराम
पूर
क्विंटल17500700600
मंगळ
वेढा
क्विंटल22100900500
पंढरपूरहाय
ब्रीड
क्विंटल14200700600
कळमे
श्वर
हाय
ब्रीड
क्विंटल20315500425
रामटेकहाय
ब्रीड
क्विंटल34200400300
अमरा
वती-
फळ
आणि
भाजीपाला
लोकलक्विंटल185600700650
पुणे-
खडकी
लोकलक्विंटल61300600450
पुणे –
पिंपरी
लोकलक्विंटल31600700650
पुणे-
मोशी
लोकलक्विंटल228200400300
वडगाव
पेठ
लोकलक्विंटल55200600400
कामठीलोकलक्विंटल15200800700
सोलापूरवैशालीक्विंटल73200500300
जळगाववैशालीक्विंटल29300500400
कराडवैशालीक्विंटल69500800800
13/03
/2020
कोल्हापूर-
मलकापूर
क्विंटल4200600400
अहमद
नगर
क्विंटल119200600400
बार्शीक्विंटल2200400300
चंद्रपूर
गंजवड
क्विंटल193100300200
पाटनक्विंटल1890013001100
श्रीरामपूरक्विंटल27600800700
मंगळवेढाक्विंटल35100400300
पलूसक्विंटल13400800600
पंढरपूरहाय
ब्रीड
क्विंटल21200650400
कल्याणहाय
ब्रीड
क्विंटल3600800700
कळमेश्वरहाय
ब्रीड
क्विंटल25210400310
अमरावती
फळआणि
भाजीपाला
लोकलक्विंटल305300400350
पुणेलोकलक्विंटल2260300600400
पुणे-
खडकी
लोकलक्विंटल56300600450
पुणे –
पिंपरी
लोकलक्विंटल34600700650
पुणे-
मोशी
लोकलक्विंटल167200400300
चांदवडलोकलक्विंटल4250350300
वडगाव
पेठ
लोकलक्विंटल85100800400
वाईलोकलक्विंटल50300700500
कामठीलोकलक्विंटल155001000800
मुंबईनं. १क्विंटल496100015001300
मुंबईनं. २क्विंटल198380012001000
जळगाववैशालीक्विंटल26300500400

रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.

बाजारभाव NashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा. https://t.me/bajarbhav

8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. कांदा टोमॅटो आजचा भाव Onion Rates 14 March 2020 Daily Tomato

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.