ylliX - Online Advertising Network

आजचा बाजार भाव : कांदा, टमाटे , हळद भाव पूर्ण राज्य 30 September 2019

शेतकरी मित्रानो आजचा बाजारभाव :

शेतमाल: कांदादर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2019
कोल्हापूरक्विंटल755180041003400
औरंगाबादक्विंटल471100043002650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल10360320036003400
मंगळवेढाक्विंटल1960033002900
कराडहालवाक्विंटल99200038003800
सोलापूरलालक्विंटल408620043253000
धुळेलालक्विंटल112340037003200
जळगावलालक्विंटल31585038002325
नागपूरलालक्विंटल1000200039003525
साक्रीलालक्विंटल3470195037502950
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल215180036002700
पुणेलोकलक्विंटल7820250038003000
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल3160032002400
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल12350036003550
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल35250040003200
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल92250040003250
वाईलोकलक्विंटल390150035003000
कामठीलोकलक्विंटल3500055005400
शेवगावनं. १क्विंटल91280040004000
शेवगावनं. २क्विंटल115180027002700
शेवगावनं. ३क्विंटल85100017001700
कर्जत (अहमहनगर)नं. ३नग8120039002800
येवलाउन्हाळीक्विंटल5000100037003300
नाशिकउन्हाळीक्विंटल1015200038753550
लासलगावउन्हाळीक्विंटल9500150034643000
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल32290033003000
राहूरी -वांभोरीउन्हाळीक्विंटल272650036002900
कळवणउन्हाळीक्विंटल6100120037003200
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल360050025001500
मनमाडउन्हाळीक्विंटल1100100033852950
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल13463150035002800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल8380160034103151
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल142122633492899
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल696120037002700
देवळाउन्हाळीक्विंटल6600120032753000

टमाटे भाव पूर्ण राज्य

शेतमाल: टोमॅटोदर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2019
अकलुजक्विंटल17120022001800
कोल्हापूरक्विंटल67350035002000
कोल्हापूर -मलकापूरक्विंटल3100350200
पुणे-मांजरीक्विंटल17780020001600
औरंगाबादक्विंटल7950015001000
पाटनक्विंटल15110013001200
श्रीरामपूरक्विंटल19100020001550
साताराक्विंटल36100020001500
मंगळवेढाक्विंटल12930019001300
पंढरपूरहायब्रीडक्विंटल133001400800
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल120100015001250
पुणेलोकलक्विंटल188280025001500
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल5980020001400
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल143100015001250
वाईलोकलक्विंटल50100023001800
कामठीलोकलक्विंटल15200025002400
मुंबईनं. १क्विंटल89280032003000
मुंबईनं. २क्विंटल358240026002500
सोलापूरवैशालीक्विंटल12512002700650
जळगाववैशालीक्विंटल2570025001600
कराडवैशालीक्विंटल42130017001700

शेतमाल: हळद/ हळकुंडदर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2019
भोकरक्विंटल2501550155015
जिंतूरनं. १क्विंटल146490558955500
29/09/2019
उमरखेडलोकलक्विंटल170500053005200
28/09/2019
मुंबईलोकलक्विंटल29100001600013500
बसमत (कुरुंडा)लोकलक्विंटल790570068006200
27/09/2019
नांदेडक्विंटल590499565956100
भोकरक्विंटल10360052204410
हिंगोलीक्विंटल1630500055005250
कारंजाक्विंटल100430555004900
मुंबईलोकलक्विंटल74100001600013500
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.