ylliX - Online Advertising Network

Onion prices October कांदा भाव दिनांक 16 ,17 18 19 ऑक्टोबर 2021

शेतमाल: कांदा दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती (शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )Onion prices October 
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3925 800 3600 2000
पंढरपूर लाल क्विंटल 703 50 3500 2100
भुसावळ लाल क्विंटल 20 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 14243 700 3600 2150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1700 1700 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 2700 3000 2850
कामठी लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6768 1000 3501 3200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 500 2981 2700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10904 600 4000 3300
राहता उन्हाळी क्विंटल 1895 200 3800 3150

 

18/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 6077 800 3600 2000
औरंगाबाद क्विंटल 549 300 3200 1750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15260 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 5777 1450 4000 2950
सातारा क्विंटल 136 2800 3400 3100
मंगळवेढा क्विंटल 300 100 2910 1100
मोर्शी क्विंटल 3 900 4000 2240
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11477 1200 3500 2200
कराड हालवा क्विंटल 123 3000 3200 3200
सोलापूर लाल क्विंटल 24324 100 4175 2000
अहमदनगर लाल क्विंटल 6449 300 1500 1000
धुळे लाल क्विंटल 1336 100 3360 2600
लासलगाव लाल क्विंटल 70 500 2100 1652
जळगाव लाल क्विंटल 432 625 2750 2120
नागपूर लाल क्विंटल 1771 2500 3500 3250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3586 1800 3000 2400
पुणे लोकल क्विंटल 11910 800 3600 2200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1600 2000 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3550 3250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 92 1600 2900 2200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 3600 3050
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 551 100 3000 1250
नागपूर पांढरा क्विंटल 1700 2500 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 273 3000 4000 3500
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 28545 950 3600 2850
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 650 3500 3100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 500 3216 2850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10946 900 3639 3100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9420 900 3551 3000
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 700 3400 2700
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1983 500 3225 2900
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 3580 400 3561 3100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 750 500 3110 2900
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 650 500 3165 2900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4000 800 3800 2800
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2222 500 3601 2100
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2200 1500 3486 2900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4683 500 3351 3000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11435 925 3825 3125
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 22423 1000 3300 3000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21085 800 4001 3151
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4837 800 3180 2951
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 975 500 3650 2300
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8550 2040 3350 3000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 17500 801 3801 3000
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11500 300 3285 2900
17/10/2021
औरंगाबाद क्विंटल 1065 600 3400 2000
मंचर क्विंटल 5839 1800 3700 2485
सातारा क्विंटल 179 3000 3800 3400
मोर्शी क्विंटल 6 950 4200 2200
अकलुज लाल क्विंटल 285 700 3400 1800
पाथर्डी लाल क्विंटल 230 500 4100 3700
पुणे लोकल क्विंटल 12302 700 3500 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1800 3300 2550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 115 1500 3100 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 429 500 2800 1650
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 3500 2750
अकोले उन्हाळी क्विंटल 335 400 3300 2951
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 2883 500 3200 1850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1260 600 3500 3211
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5369 500 3700 2450
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 2400 2600 2500

 

Onion prices October

16/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3837 1000 4000 2200
औरंगाबाद क्विंटल 337 600 3100 1850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8274 2600 3600 3100
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 95 905 3300 2700
सातारा क्विंटल 173 3000 3500 3250
मोर्शी क्विंटल 4 960 4200 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 8859 100 4000 1900
अहमदनगर लाल क्विंटल 2369 300 1500 1000
लासलगाव लाल क्विंटल 45 852 2560 1900
जळगाव लाल क्विंटल 436 800 2625 1700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पंढरपूर लाल क्विंटल 414 50 3550 2000
नागपूर लाल क्विंटल 1620 2600 4000 3650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4607 1800 3000 2400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1800 3500 2650
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 121 1700 3500 3100
जामखेड लोकल क्विंटल 108 100 3500 1800
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 3500 2750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2500 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 267 1800 2500 2200
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 17310 950 3600 2800
येवला उन्हाळी क्विंटल 5464 400 3712 3100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1450 400 3501 2900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1180 1200 3500 2400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6795 1100 3640 3350
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1570 1050 3652 3350
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 650 1000 3100 3000
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 2296 300 3500 2700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 10037 1000 4500 3500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2225 1500 3600 3100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1548 800 3480 3300
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 16903 1000 3400 3000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3749 801 4200 3251
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3272 800 3500 3150
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2086 2500 3900 3150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3500 751 3550 3000
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1308 200 3450 3100

Onion prices October

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.