शनिवार रविवार सातपुर व नविन नाशिक मधील सर्व प्रभागात दिवशी पाणी पुरवठा नाही

गंगापुर धरण ते शिवाजीनगर जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यत नविन 900 मी.मी. व्यासाची समांतर डी.आय. पाईपलाईन टाकणेचे काम सुरु आहे. सदर पाईपलाईनचे क्रॉस कनेक्शन करणेचे काम गंगापुर धरण व शिवाजीनगर जलशुध्दीकरण केंद्र येथे करावयाचे आहे. सदर काम शनिवार दिनांक 15/10/2016 रोजी करणेत येत आहे. त्यामुळे शनिवार दिनांक 15/10/2016 रोजीचा सातपुर व नविन नाशिक मधील सर्व प्रभागात सकाळी 10.00 वाजल्यापासुन ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवार दिनांक 16/10/2016 रोजी सकाळी 10.00 वाजेपर्यंतचा होणारा पाणी पुरवठा होणार नाही व त्यानंतरचा रविवार दिनांक 16/10/2016 चा पाणी पुरवठा कमी दाबाने होईल. तरी याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी व मनपास सहकार्य करावे ही विनंती.

नाशिक पश्चिम विभाग :- प्र.क्र. 15 व 22

नाशिकरोड विभाग :- प्र.क्र. 61 मधील पिंपळगांव खांब व वडनेर गेट परिसर

नविन नाशिक विभाग:- नविन नाशिक सर्व प्र.क्र. 41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53

सातपुर विभाग :- सातपुर विभाग सर्व प्र.क्र. 16,17,18,19,20,21,22,50.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.