ylliX - Online Advertising Network

अंदाजपत्रक : मिळकत कर १४ तर पाणीपुरवठा कर ५ % वाढणार

 सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी १४१०.०७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रभारी आयुक्त बी. राधाकृष्णन् यांनी  स्थायी समितीला सादर केले आहे. या मध्ये महापालिका उत्पन्न वाढावे आणि नवीन कोणत्याही खर्च होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. तर  मिळकतकरात सुमारे १४ टक्के तर पाणीपुरवठा करामध्ये ५ टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.शिक्षण समितीसाठी ५५ कोटी तर वृक्षप्राधिकरण समितीसाठी ५२.८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.सुमारे दोन महिने उशिरा हा अंदाजपत्रक सादर केला गेला आहे,

 सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचे १४०२.४६ कोटी रुपयांचे सुधारित आणि ५.९८ कोटी रुपयांचे शिलकी अंदाजपत्रक सादर करतानाच सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी १४१०.०७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायीला सादर केले. मागील वर्षी १३५७.९६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर झाले होते. प्रत्यक्ष जमा मात्र १४०२.४६ कोटी रुपये झाले. यंदा अंदाजपत्रकात गतवर्षाच्या तुलनेत ५१.११ कोटींनी वाढ सुचविलेली आहे. तर आयुक्त बाहेर असल्याने त्यांच्या ऐवजी प्रभारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी हा अंदाजपत्रक सदर केला आहे. त्यामुळे येणारा काळात मोठ्या प्रमाणत कराचा बोजा वाढेल असे चिन्हे आहेत.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.