ylliX - Online Advertising Network

नाशिक बाजार समिती शेतमाल दर , नाशिक सह पूर्ण राज्यातील कांदा दर

शेतकरी मित्रानो पूर्ण राज्यात कांदा दर काय होता, नाशिक मधील लासलगाव पासून मनमाड पर्यंत बाजर पेठेत कांदा दर काय होता या बातमीत नमूद आहे. सोबत नाशिक बाजार समिती मध्ये फळे, भाजीपाला, फळभाजी आणि इतर शेतमाल दर काय होता हे येथे दिले आहे.
नाशिक कृषीउत्पन्न बाजार समिती सर्व शेतीमाल आवक आणि दर 
बाजार समिती : नाशिक दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/04/2018
सफरचंद सिमला क्विंटल 27 9000 20000 15000
केळी भुसावळी क्विंटल 40 500 1200 800
कारली हायब्रीड क्विंटल 353 1670 3330 2500
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 591 470 1000 730
वांगी हायब्रीड क्विंटल 289 1000 2000 1500
कोबी हायब्रीड क्विंटल 324 250 420 330
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 304 875 1750 1310
गवार हायब्रीड क्विंटल 21 1500 2500 2000
काकडी हायब्रीड क्विंटल 959 1000 1750 1375
ढेमसे हायब्रीड क्विंटल 4 830 2500 1665
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 194 360 715 535
लसूण हायब्रीड क्विंटल 88 500 3000 1600
पेरु लोकल क्विंटल 13 1250 2250 1750
भेडी हायब्रीड क्विंटल 34 830 2500 1665
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 38 4500 6000 5000
आंबा हापूस क्विंटल 40 10000 22000 16000
कैरी हायब्रीड क्विंटल 50 1500 2000 1750
टरबूज हायब्रीड क्विंटल 520 450 1150 800
मोसंबी क्विंटल 50 2200 4500 3500
कांदा उन्हाळी क्विंटल 1140 500 800 700
अननस नं. १ क्विंटल 40 900 2300 1800
डाळींब मृदुला क्विंटल 420 350 9250 6000
बटाटा क्विंटल 1175 1200 1800 1600
शहाळे क्विंटल 201 2350 3100 2700
आमच्या सोबत जाहिरात करा लाखो नागरिकांन पर्यंत पोहोचा !

नाशिक सह पूर्ण राज्यातील बाजार पेठेतील बाजार भाव खालील प्रमाणे :

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/04/2018
कोल्हापूर क्विंटल 3515 400 1000 700
औरंगाबाद क्विंटल 375 400 700 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9100 950 1150 1100
खेड-चाकण क्विंटल 2505 200 800 600
मंगळवेढा क्विंटल 36 150 590 500
कराड हालवा क्विंटल 252 500 1000 1000
धुळे लाल क्विंटल 2210 200 750 580
जळगाव लाल क्विंटल 900 250 600 400
नागपूर लाल क्विंटल 964 700 900 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 415 200 500 350
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2561 200 870 700
पुणे लोकल क्विंटल 7433 300 800 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 800 800 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 89 500 600 550
जळगाव पांढरा क्विंटल 20 200 450 325
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 600 800 750
येवला उन्हाळी क्विंटल 8000 300 725 550
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1140 500 800 700
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1872 251 751 651
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2200 75 835 600
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4400 300 700 625
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 9522 300 850 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13791 250 890 651
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3400 200 701 510
इंदापूर उन्हाळी क्विंटल 388 125 650 380
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 4850 200 800 700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1680 401 721 625
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 10500 321 756 665

Connect with Us on Whats App :  8830486650, 9689754878 (Save This Number and send Hi,Your Name, City  or Subscribe and get added into Our Broadcast list. Get daily newsletters).

Like NashikOnWeb’s Facebook Page : https://www.facebook.com/NashikOnWeb

Follow Us On Twitter : https://www.twitter.com/NashikOnWeb

Follow Us On Instagram : https://www.instagram.com/nashikonweb/

आमच्या सोबत काम करायचे आहे, माहिती द्यायची आहे वरील दोन्ही नंबर आणि खालील इमेलवर लगेच इमेल करा !

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.