ylliX - Online Advertising Network

अत्यावश्यक सेवेसाठी देण्यात येणाऱ्या परवानगींच्या मुदतवाढी बाबत

कोरोना विषाणुचा संसर्ग व प्रसार भारतात व महाराष्ट्रात वेगाने होत आहे. तसेचनाशिक शहरात सुध्दा होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. या पार्श्वभुमीवर नाशिकशहरात संचारबंदी लागु असल्याने त्याअनुषंगाने पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातीलनागरीकांना येणाऱ्या अडचणीचे निरसण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच त्यांना योग्यमार्गदर्शन व समन्वय करणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी पोलीस आयुक्तालय स्तरावरएक स्वतंत्र कोरोना कक्ष संपर्क म्हणुन स्थापन करण्यात आलेला आहे. nashik lockdown update

सदर कोरोना कक्षामार्फत संचारबंदीच्या पार्श्वभुमीवर नागरीकांना अत्यावश्यक सेवेसाठी नाशिक शहरपरिसरात येणे-जाणे करीता दि. १४/०४/२०२० रोजी पावेतो परवानगी देण्यात आलेलीहोती, परंतू मा. पंतप्रधान, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या आवाहनाव्दारेसंचारबंदीचा कालावधी हा दि. ०३/०५/२०२० रोजी पावेतो वाढवण्यात आलेलाअसल्याने कोरोना कक्षाकडून ज्या नागरीकांना अत्यावश्यक सेवेसाठी दि. १४/०४/२०२०रोजी पावेतो नाशिक शहर परिसरात येणे-जाणेसाठी परवानगी देण्यात आलेली होती तीआता दि. ०३/०५/२०२० रोजी पावेतो पुर्ववत राहील.nashik lockdown update

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.