ylliX - Online Advertising Network

nasahik Onion market कांदा बाजारभाव २६, २५ आणि २४ जुलै २०२२

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )nasahik Onion market

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/07/2022
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1200 1400 1300
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 600 1300 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3600 200 1080 950
25/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2643 700 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1470 75 1100 588
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9761 800 1400 1100
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 73 750 1000 900
श्रीरामपूर क्विंटल 10897 300 1400 750
सातारा क्विंटल 116 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 241 250 1600 1300
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 28 100 1400 901
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1700 1700
सोलापूर लाल क्विंटल 4728 100 2100 900
जळगाव लाल क्विंटल 373 375 1000 700
नागपूर लाल क्विंटल 2040 1000 1500 1375
इंदापूर लाल क्विंटल 246 100 1111 600
पेन लाल क्विंटल 480 1500 1700 1500
साक्री लाल क्विंटल 31600 300 1050 850
पुणे लोकल क्विंटल 6833 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 237 400 1200 800
वाई लोकल क्विंटल 150 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 20 1000 1600 1400
शेवगाव नं. १ क्विंटल 665 1300 1500 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1600 1550
शेवगाव नं. २ क्विंटल 665 900 1200 1200
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1100 1200 1150
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 403 200 800 800
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 500 600 550
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 1500 1375
येवला उन्हाळी क्विंटल 10415 250 1300 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5056 200 1130 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3105 250 1200 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12488 400 1421 1001
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 250 1252 1075
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4235 100 1500 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12300 150 1400 950
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 900 200 990 800
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3054 611 1311 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3452 200 1039 830
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 125 400 1200 950
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13465 350 1580 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3170 300 1061 851
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9564 100 1202 950
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 236 900 1191 1050
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7002 250 1400 1100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4100 100 1325 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 537 325 1225 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10084 100 1405 1100
24/07/2022
औरंगाबाद क्विंटल 5880 110 1200 655
खेड-चाकण क्विंटल 150 900 1400 1200
मंचर क्विंटल 4442 1000 1450 1225
सातारा क्विंटल 178 1200 1500 1350
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 4264 700 1500 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4922 1000 1600 1200
कराड हालवा क्विंटल 201 900 1300 1300
अकलुज लाल क्विंटल 268 350 1350 900
भुसावळ लाल क्विंटल 23 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 8997 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 19 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 415 500 1200 850
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1400 1100
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1400
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 7968 700 1500 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4040 325 1256 1035
वैजापूर उन्हाळी नग 3192 200 1300 1000
कडा उन्हाळी क्विंटल 3272 200 1375 650
राहता उन्हाळी क्विंटल 5972 300 1600 1150

nasahik Onion market

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.