ylliX - Online Advertising Network

MAHARASHTRA Onion Price आजचा कांदा भाव १७ सप्टेंबर ते २१ लासलगाव व पूर्ण राज्य

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती MAHARASHTRA Onion Price

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/09/2022  MAHARASHTRA Onion Price
मंगळवेढा क्विंटल 79 200 1400 1150
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 7788 100 2100 800
नागपूर लाल क्विंटल 1800 1000 1500 1375
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 170 400 1200 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1408 300 1600 950
पुणे लोकल क्विंटल 7219 600 1400 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1200 1100
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 1500 1375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 380 1300 1600 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 150 1470 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 150 1191 825
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6000 400 1490 1100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8200 300 1605 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 300 1177 950
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2353 300 1400 950
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6830 75 1250 1125

 

20/09/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4086 500 1700 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9940 900 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 225 800 1400 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 1355 300 1302 900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 10910 1000 1600 1200
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 8438 100 2000 800
पंढरपूर लाल क्विंटल 799 100 1600 900
भुसावळ लाल क्विंटल 24 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 3 400 1200 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2038 300 1500 900
पुणे लोकल क्विंटल 6467 500 1500 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1200 1200 1200
जामखेड लोकल क्विंटल 203 100 1400 750
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1965 1500 1900 1700
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1179 1000 1500 1250
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 786 500 1000 750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 183 1200 1600 1400
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3884 100 1250 850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2258 350 1400 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10386 500 1412 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2635 400 1171 1000
अकोले उन्हाळी क्विंटल 680 100 1451 1300
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 467 100 1111 850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 600 200 971 800
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 125 300 1175 850
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 21176 100 1500 800
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 800 200 1025 820
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6200 600 1503 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3375 200 1297 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6600 500 1391 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2240 200 1071 890
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17524 450 1625 1125
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3490 500 1220 911
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 2868 150 1313 850
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4631 700 1516 975
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 454 495 1365 995
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4648 200 1365 950
देवळा उन्हाळी क्विंटल 9047 75 1255 1125
राहता उन्हाळी क्विंटल 6878 300 1700 1250

MAHARASHTRA Onion Price

19/09/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5617 500 1800 1000
औरंगाबाद क्विंटल 733 125 1175 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14769 900 1600 1250
सातारा क्विंटल 170 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 169 200 1770 1200
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 7280 900 1510 1250
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 32 300 1500 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 15301 100 2000 900
जळगाव लाल क्विंटल 564 325 1000 500
साक्री लाल क्विंटल 15915 400 1200 850
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 28 700 1500 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 258 400 1400 900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5162 800 1400 1100
पुणे लोकल क्विंटल 8587 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 111 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 240 400 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2247 1200 1411 1305
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1600 1400
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1348 1000 1200 1100
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 899 500 900 700
येवला उन्हाळी क्विंटल 5961 150 1336 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3633 200 1250 800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3129 200 1350 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11720 500 1403 1125
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2525 451 1161 1000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8790 500 1442 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 14000 100 1266 1050
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1066 100 1096 900
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 8770 100 1411 1000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 600 200 1100 950
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 597 100 1400 1100
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 155 670 1100 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4674 512 1531 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2906 300 1228 950
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 306 350 1240 1000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 14005 200 1390 1010
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 17492 300 1500 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 22142 500 1685 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3992 500 1135 885
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9220 50 1301 800
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 5727 700 1510 1175
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1855 100 1350 550
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7079 200 1300 850
देवळा उन्हाळी क्विंटल 9700 100 1300 1150
राहता उन्हाळी क्विंटल 195 610 1126 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 16960 100 1460 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 6887 100 1305 1000

 

18/09/2022
खेड-चाकण क्विंटल 250 800 1400 1100
मंचर क्विंटल 10897 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 332 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 8378 300 1600 1250
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9675 1000 1600 1200
अकलुज लाल क्विंटल 455 300 1500 1200
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 26 900 1500 1200
पेन लाल क्विंटल 501 1800 2000 1800
पाथर्डी लाल क्विंटल 1260 200 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 240 400 1500 950
पुणे लोकल क्विंटल 10970 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 700 1300 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 98 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 501 500 1400 950
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1600 1400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 874 200 1200 850
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 197 1200 1600 1400
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 13816 600 1600 1200
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 15771 100 1500 800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3440 250 1125 975
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2843 300 1400 1000
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 2000 2200 2100

MAHARASHTRA Onion Price

17/09/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3339 500 1800 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8411 900 1600 1250
खेड-चाकण क्विंटल 750 800 1300 1100
मंचर- वणी क्विंटल 414 1150 1510 1325
सातारा क्विंटल 586 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 58 300 1310 800
कराड हालवा क्विंटल 126 200 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 16090 100 2100 900
धुळे लाल क्विंटल 810 100 1100 800
पंढरपूर लाल क्विंटल 734 100 1600 800
साक्री लाल क्विंटल 2765 300 1075 750
भुसावळ लाल क्विंटल 4 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 210 400 1600 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 277 700 1200 950
जामखेड लोकल क्विंटल 388 100 1500 800
शेवगाव नं. १ नग 3050 1100 1450 1100
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 2010 200 1200 900
शेवगाव नं. २ नग 2730 700 1000 700
शेवगाव नं. ३ नग 2540 200 600 600
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 33239 800 1600 1200
येवला उन्हाळी क्विंटल 6986 100 1400 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4846 150 1335 825
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2589 300 1350 1050
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9682 500 1381 1125
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1910 611 1133 970
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9350 500 1311 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 600 200 973 850
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 11349 100 1600 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5232 560 1451 820
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2050 300 1271 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8226 500 1371 1020
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2740 250 1201 980
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 54629 500 1400 1100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12949 300 1655 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3514 500 1150 875
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2234 700 1400 950
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2611 100 1400 570
नामपूरMAHARASHTRA Onion Price उन्हाळी क्विंटल 11507 90 1430 1200

रोज बाजार भाव हवे आहेत मग शेतकरी मित्रानो तुमचे नाव लिहून 9689754878 या क्रमांकावर पाठवा व नंबर सेव करा तुम्हाला या क्रमांकावरून whats aap वर मेसेज मिळेल. मग नक्की सेव करा शेतीचे सर्व अपडेट मिळवा. MAHARASHTRA Onion Price

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.