Maharashtra Govt Portfolio Allocation राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर

Maharashtra Govt Portfolio Allocation

Trusted Information From MahaDGIPR

मुंबई, दि. 5 :  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिफारस केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपास राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मान्यता दिली असून मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यातील खातेवाटप पुढीलप्रमाणे आहे.

मंत्र्यांची खातेनिहाय यादी

 1. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री – सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय, व इतर कोणत्याही मंत्र्यांना नेमुन न दिलेले विषय/खाती
 2. अजित अनंतराव पवार, उप मुख्यमंत्री – वित्त, नियोजन
 3. सुभाष राजाराम देसाई – उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा
 4. अशोक शंकरराव चव्हाण – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)
 5. छगन चंद्रकांत भुजबळ – अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
 6. दिलीप दत्तात्रय वळसे- पाटील – कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क
 7. जयंत राजाराम पाटील – जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास
 8. नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक – अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता
 9. अनिल वसंतराव देशमुख – गृह
 10. विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात – महसूल
 11. राजेंद्र भास्करराव शिंगणे – अन्न व औषध प्रशासन
 12. राजेश अंकुशराव टोपे – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण
 13. हसन मियालाल मुश्रीफ – ग्राम विकास
 14. डॉ. नितीन काशिनाथ राऊत – ऊर्जा
 15. वर्षा एकनाथ गायकवाड – शालेय शिक्षण
 16. डॉ. जितेंद्र सतिश आव्हाड – गृहनिर्माण
 17. एकनाथ संभाजी शिंदे – नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)
 18. सुनिल छत्रपाल केदार – पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण
 19. विजय वडेट्टीवार – इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी विकास, भुकंप पुनर्वसन
 20. अमित विलासराव देशमुख – वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य
 21. उदय रविंद्र सामंत – उच्च व तंत्र शिक्षण
 22. दादाजी दगडू भुसे – कृषि, माजी सैनिक कल्याण
 23. संजय दुलिचंद राठोड – वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन
 24. गुलाबराव रघुनाथ पाटील – पाणी पुरवठा व स्वच्छता
 25. ॲड. के. सी. पाडवी – आदिवासी विकास
 26. संदिपानराव आसाराम भुमरे – रोजगार हमी, फलोत्पादन
 27. बाळासाहेब उर्फ श्यामराव पांडुरंग पाटील – सहकार, पणन
 28. ॲड. अनिल दत्तात्रय परब – परिवहन, संसदीय कार्य
 29. अस्लम रमजान अली शेख – वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास
 30. ॲड. यशोमती ठाकूर (सोनवने) – महिला व बालविकास
 31. शंकरराव यशवंतराव गडाख – मृद व जलसंधारण
 32. धनंजय पंडितराव मुंडे – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य
 33. आदित्य उद्धव ठाकरे – पर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टाचार

राज्यमंत्री

 1. अब्दुल नबी सत्तार – महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिनी विकास, विशेष सहाय्य
 2. सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील – गृह (शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण
 3. शंभुराज शिवाजीराव देसाई – गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन
 4. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू – जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार
 5. दत्तात्रय विठोबा भरणे – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन
 6. डॉ. विश्वजीत पतंगराव कदम – सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, मराठी भाषा
 7. राजेंद्र श्यामगोंडा पाटील यड्रावकर – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य
 8. संजय बाबुराव बनसोडे – पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्य
 9. प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे – नगर विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन
 10. आदिती सुनिल तटकरे – उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, फलोत्पादन, क्रिडा व युवक कल्याण, राजशिष्टाचार, माहिती व जनसंपर्क

Maharashtra Govt Portfolio Allocation

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.