ylliX - Online Advertising Network

kanda bhav आजचा कांदा भाव २, १ जून २०२२ पूर्ण महाराष्ट्र

शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.)kanda bhav
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/06/2022
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7295 800 1400 1100
खेड-चाकण क्विंटल 250 800 1400 1100
सातारा क्विंटल 349 900 1300 1100
पुणे लोकल क्विंटल 8074 500 1500 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 700 1300 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 627 300 1200 750
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1100
येवला उन्हाळी क्विंटल 12000 125 1271 800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10165 500 1400 1125
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13400 300 1550 1150
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7200 700 1485 925
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 200 1220 800

 

01/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3301 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 2179 75 875 475
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 1622 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 1000 800 1300 1050
सातारा क्विंटल 165 900 1300 1100
मंगळवेढा क्विंटल 59 200 1350 800
कराड हालवा क्विंटल 150 800 1400 1400
अकलुज लाल क्विंटल 12 3000 3300 3200
सोलापूर लाल क्विंटल 10005 100 2200 1000
धुळे लाल क्विंटल 134 100 1050 700
नागपूर लाल क्विंटल 2480 800 1100 1025
भुसावळ लाल क्विंटल 150 500 500 500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2177 300 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 5854 500 1400 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 900 1100 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 62 400 800 650
वाई लोकल क्विंटल 20 500 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 6 800 1200 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4876 1000 1451 1225
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2925 800 1000 900
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1950 450 750 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 2200 800 1100 1025
येवला उन्हाळी क्विंटल 13996 200 1326 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5827 150 1350 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 24462 601 1408 1051
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2350 450 1201 1071
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 17000 370 1325 1050
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 698 300 1165 1000
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 1250 250 1300 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 900 200 1101 1000
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 502 150 1251 951
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 180 339 1121 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6500 300 1550 1100
पैठण उन्हाळी क्विंटल 5325 250 1200 750
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3150 250 1071 641
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8123 700 1490 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5543 200 1325 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9265 100 1295 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8534 500 1241 900
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 34993 500 1500 1000
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 4001 300 1500 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20152 350 1611 1050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3112 400 1302 951
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1484 400 1600 1250
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4500 100 1280 1050
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 16500 700 1300 950

नाशिकच्या निफाड तालुक्यातील रुई येथे तब्बल ३९ वर्षानंतर म्हणजेच १९८२ नंतर भव्य कांदा परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. kanda bhav 

पूर्ण बातमीला वाचायला येथे लिंक करा. 

नाशिकच्या निफाड तालुक्यातील येथे कांदा परिषद होणार kanda parihsad

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.