ylliX - Online Advertising Network

नाशिक सह राज्यातील बाजार भाव ३ ऑगस्ट २०१९

नाशिक बाजार समिती सोबत राज्यातील महत्वाच्या समिती मधील बाजार भाव देत आहोत. मुख्य करून कांदा भाव आम्ही पूर्ण राज्यातील देत आहोत. सोबत आवक देखील नमूद आहे.

बाजार समिती : नाशिकदर रु. प्रती क्विंटल

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/08/2019
सफरचंदसिमलाक्विंटल41070001300010000
केळीभुसावळीक्विंटल505001100800
कारलीहायब्रीडक्विंटल48075014151040
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल7094651000765
वांगीहायब्रीडक्विंटल169140030002250
कोबीहायब्रीडक्विंटल433108519601415
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल247156025002000
गवारहायब्रीडक्विंटल12250050003500
काकडीहायब्रीडक्विंटल266150025002000
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल26864212501000
लसूणहायब्रीडक्विंटल253000120009000
भेडीहायब्रीडक्विंटल5585035002975
लिंबूहायब्रीडक्विंटल14150030002500
कांदाउन्हाळीक्विंटल233070015001200
डाळींबमृदुलाक्विंटल170350080005500
बटाटाक्विंटल14355501200900
02/08/2019
कारलीहायब्रीडक्विंटल555750115001125
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल860108316001333
वांगीहायब्रीडक्विंटल277130032502350
कोबीहायब्रीडक्विंटल30270821661916
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल322175031252500
गवारहायब्रीडक्विंटल10150040003500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल55010028001700
काकडीहायब्रीडक्विंटल244200040003000
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल4174281142928
लसूणहायब्रीडक्विंटल263000115009000
घेवडाहायब्रीडक्विंटल53400070006000
आलेहायब्रीडक्विंटल19135001700015700
पेरुलोकलक्विंटल5150030002500
कांदा पातलोकलक्विंटल120210042002800
भेडीहायब्रीडक्विंटल46127530002720
लिंबूहायब्रीडक्विंटल7150027302500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल19020020501360
पुदिनालोकलक्विंटल7120220180
मोसंबीक्विंटल98300045003800
कांदाउन्हाळीक्विंटल198470015001200
संत्रीक्विंटल605001100800
डाळींबमृदुलाक्विंटल160050080005500
बटाटाक्विंटल13955001200900
शहाळेक्विंटल50250030002700
शेपूलोकलक्विंटल8010019001270
पालकलोकलक्विंटल690190160
वाल पापडीहायब्रीडक्विंटल595200035003000

राज्शेयातील सर्व बाजारसमिती मधील कांदा दर माल: कांदादर रु. प्रती क्विंटल

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/08/2019
कोल्हापूरक्विंटल387850017001500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल14280140016001500
खेड-चाकणक्विंटल500100015501000
मंगळवेढाक्विंटल458013001100
कराडहालवाक्विंटल150130018001800
सोलापूरलालक्विंटल716010017601000
येवलालालक्विंटल600045113601250
येवला -आंदरसूललालक्विंटल400030013481270
धुळेलालक्विंटल407920014751200
जळगावलालक्विंटल69252515501037
पंढरपूरलालक्विंटल60735018001300
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल10520020001100
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल355860018001200
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल1280013001050
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल17100014001200
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल3770015001300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल1287001200950
जामखेडलोकलक्विंटल20130017001000
वाईलोकलक्विंटल570012001160
कल्याणनं. १क्विंटल3140015001450
कल्याणनं. २क्विंटल39001000950
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल460200030002500
नाशिकउन्हाळीक्विंटल233070015001200
लासलगावउन्हाळीक्विंटल776260013751301
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल512260013251260
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल470070014011300
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल700065013661260
राहूरी -वांभोरीउन्हाळीक्विंटल459730016001350
चांदवडउन्हाळीक्विंटल350050013711300
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल556050013451300
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल3370650016001400
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल834045014611301
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल362032513191140
नांदगावउन्हाळीक्विंटल206116312941250
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल157780017001400
नामपूरउन्हाळीक्विंटल912570013501250
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.