ylliX - Online Advertising Network

झेड सेक्टरमध्ये गोळीबाराची प्रात्यक्षिके

नाशिक : देवळाली आर्टिलरी स्कुल मार्फत झेड सेक्टर मध्ये 23 जानेवारी 2017 रोजी सकाळी 6 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत गोळीबाराची प्रात्यक्षिके होणार आहे. या दिवशी धोक्याच्या पातळीत येत असलेल्या इगतपुरी तालुक्यातील टाकेद खुर्द, अधरवड, बेळगांव, तऱ्हाळे, सोनांशी, आडसर खुर्द, वारशिंगवणे, तळवाडी, कावाडदरा,सामनेरे, घोटी खुर्द, लहान घोटीची वाडी, नांदुरवैद्य, टाकेद बुद्रुक, धामणगांव, नांदगांव बुद्रुक, साकुर दुमला, बेळगांव कुऱ्हे, मालुंजे, गंभीर वाडी, भरविर खुर्द, लहवित, अस्वली आणि नाशिक तालुक्यातील वंजारवाडी या गावांनी खबरदारी घ्यावी. सदर दिवशी धोक्याच्या हद्दीमध्ये प्रवेश करणे, राहणे, स्वत:ची जनावरे जाऊ देणे व ठेवणे हा मॅन्युव्हर्स फिल्ड फायरींग ॲण्ड आर्टीलरी प्रॅक्टीसेस कायदा 1938 चे कलम 12 अन्वये गुन्हा आहे. या नियमांचे उल्लंघन करतील ते कायद्यात निर्दिष्ट केलेल्या शिक्षेस पात्र ठरतील व होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी सदर इसमावर राहील, असे अपर जिल्हा दंडाधिकारी नाशिक यांनी कळविले आहे.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.