ylliX - Online Advertising Network

नाशिक जिल्ह्यासह बाजार समिती, मुंबई सोबत राज्यातील शेतीमाल भाव व कांदा दर

कृपया बातमी पूर्ण वाचा : यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार पेठा त्यातील शेतमाल बाजार भाव आणि विशेत: कांदा दर दिले आहे. तर मुंबई कांदा बटाटा बाजारातील दर आणि राज्यातील सर्व प्रमुख बाजार पेठातील कांदा दर दिले आहेत. शेतकरी मित्रांनी याचा अवश्य फायदा घ्यावा !Aajcha kanda bhav today onion rate lasalgon nashik 
बाजार समिती : नाशिक  दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
सफरचंद सिमला क्विंटल 55 9000 20000 15000
कारली हायब्रीड क्विंटल 472 1250 2500 1875
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 714 270 530 330
वांगी हायब्रीड क्विंटल 463 400 1000 600
कोबी हायब्रीड क्विंटल 554 170 330 250
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 588 500 1000 750
गवार हायब्रीड क्विंटल 29 2000 3000 2500
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1314 500 1250 875
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 740 285 570 430
लसूण हायब्रीड क्विंटल 77 1000 3500 1800
पेरु लोकल क्विंटल 10 1250 2250 1750
खरबुज नं. १ क्विंटल 670 800 1800 1200
भेडी हायब्रीड क्विंटल 44 835 2500 1670
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 34 5000 7000 6000
आंबा हापूस क्विंटल 222 15000 25000 21000
कैरी हायब्रीड क्विंटल 33 1500 3000 2000
टरबूज हायब्रीड क्विंटल 430 300 700 500
कांदा उन्हाळी क्विंटल 2030 500 700 600
डाळींब मृदुला क्विंटल 697 400 9000 6000
बटाटा क्विंटल 1670 1200 1700 1600
शहाळे क्विंटल 134 2300 3000 2600
बाजार समिती : मनमाड दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
कांदा उन्हाळी क्विंटल 5000 300 636 570
बाजार समिती : पिंपळगाव(ब) – सायखेडा दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
कांदा उन्हाळी क्विंटल 8790 200 625 510
बाजार समिती : लासलगाव दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
बाजरी लोकल क्विंटल 40 1000 1500 1151
हरभरा काबुली क्विंटल 35 3300 3441 3341
हरभरा लोकल क्विंटल 13 3251 3401 3301
कांदा उन्हाळी क्विंटल 18755 271 716 610
सोयाबिन क्विंटल 982 2500 3682 3601
गहू २१८९ क्विंटल 820 1300 1952 1625
बाजार समिती : लासलगाव – निफाड दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
हरभरा लोकल क्विंटल 15 3276 3501 3476
मका —- क्विंटल 241 1050 1162 1140
कांदा उन्हाळी क्विंटल 4620 251 681 551
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 197 2901 3650 3590
गहू २१८९ क्विंटल 500 1425 1841 1671
बाजार समिती : पिंपळगाव बसवंत दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
कांदा उन्हाळी क्विंटल 27834 300 842 611
बाजार समिती : देवळा दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
बाजरी हिरवी क्विंटल 15 1131 1270 1201
हरभरा लोकल क्विंटल 1 3221 3300 3300
मका पिवळी क्विंटल 277 1049 1126 1117
कांदा उन्हाळी क्विंटल 5310 400 652 575
तूर लाल क्विंटल 1 3400 3441 3441
चिंच लाल क्विंटल 4 3100 3232 3150
गहू २१८९ क्विंटल 25 1570 1750 1626
बाजार समिती : दिंडोरी दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
कांदा उन्हाळी क्विंटल 1051 400 672 570
बाजार समिती : कळवण दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
हरभरा क्विंटल 4 3151 3200 3151
मका नं. १ क्विंटल 400 1025 1201 1171
कांदा उन्हाळी क्विंटल 5700 100 705 601
सोयाबिन क्विंटल 10 3000 3611 3600
चिंच क्विंटल 3 2900 3000 2900
गहू क्विंटल 40 1500 1811 1625
शेतीमाल किंवा शेती विषयक जाहिरात करायची आहे. तर तुम्ही आमच्या सोबत  जाहिरात करू शकता. हजारो शेतकरी मित्रांकडे पोहोचण्याची अनोखी संधी !
बाजार समिती : मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
लसूण क्विंटल 1440 1900 2400 2150
कांदा क्विंटल 11060 900 1100 1000
बटाटा क्विंटल 7000 1100 1800 1450
शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल नाशिक सह  संपूर्ण राज्यातील कांदा दर 
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2018
कोल्हापूर क्विंटल 6785 400 950 800
औरंगाबाद क्विंटल 588 150 650 400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 940 600 800 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11060 900 1100 1000
नांदूरा क्विंटल 90 300 500 500
राहता क्विंटल 3418 200 750 550
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4109 300 800 600
कराड हालवा क्विंटल 201 500 900 900
सोलापूर लाल क्विंटल 19871 100 750 400
जळगाव लाल क्विंटल 900 250 575 375
पंढरपूर लाल क्विंटल 1018 50 625 400
नागपूर लाल क्विंटल 2600 800 1000 950
य़ावल लाल क्विंटल 3840 425 625 475
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 335 400 800 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2811 200 850 700
पुणे लोकल क्विंटल 12001 450 700 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 700 800 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 120 500 800 650
वाई लोकल क्विंटल 60 400 900 650
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1000 900
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 600 700 650
जळगाव पांढरा क्विंटल 145 200 450 325
नागपूर पांढरा क्विंटल 2200 600 700 675
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 300 670 580
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2030 500 700 600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10000 400 716 600
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4620 251 681 551
अकोले उन्हाळी क्विंटल 482 150 780 559
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 9481 100 750 650
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5700 100 705 601
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7410 300 811 555
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5000 300 636 570
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 27834 300 842 611
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 8790 200 625 510
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 1051 400 672 570
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5310 400 652 575
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 201 660 525

आंपण शेतकरी आहात तर आमचे पुढील नंबर तुमच्या व्होट्स अप ग्रुप मध्ये सामीला करा नाशिकच्या बातम्या सोबत शेतीमाल , कांदा भाव रोज मिळवा !  Connect with Us on Whats App :  8830486650, 9689754878 (Save This Number and send Hi and your  name and get added into Our Broadcast list. Get daily newsletters).

Like NashikOnWeb’s Facebook Page : https://www.facebook.com/NashikOnWeb

Follow Us On Twitter : https://www.twitter.com/NashikOnWeb

Follow Us On Instagram : https://www.instagram.com/nashikonweb/

आमच्या सोबत काम करायचे आहे, माहिती द्यायची आहे वरील दोन्ही नंबर आणि खालील इमेलवर लगेच इमेल करा ! Connect With Us : Email : nashikonweb.news@gmail.com

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.