ylliX - Online Advertising Network

aajcha kanda bhav  आजचा कांदा भाव पूर्ण राज्य ३१ ऑक्टोबर २०२२

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. aajcha kanda bhav

31/10/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6084 1000 3500 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17208 2500 3500 3000
सातारा aajcha kanda bhav क्विंटल 293 1400 3200 2300
मंगळवेढा क्विंटल 140 200 3500 2310
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 41 500 2710 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 20981 100 4000 1800
जळगाव लाल क्विंटल 1115 450 2500 1450
नागपूर लाल क्विंटल 1520 1000 2500 2125
संगमनेर लाल क्विंटल 59 2000 3500 2750
लोणंद लाल क्विंटल 600 400 2250 1700
पेन लाल क्विंटल 495 2000 2200 2000
साक्री लाल क्विंटल 890 1655 3010 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 63 352 2500 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 380 1500 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 11023 1000 3100 2050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 24 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 74 1700 2600 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 484 1000 2500 1750
वाई लोकल क्विंटल 75 1500 3000 2250
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1471 2100 3000 2550
शेवगाव नं. १ क्विंटल 765 3000 3800 3000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 2200 1800
संगमनेर नं. २ क्विंटल 882 1500 2100 1800
शेवगाव नं. २ क्विंटल 670 2200 2800 2800
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 580 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 583 500 1800 1800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 2500 2125
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 95 1500 3000 2500
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 45137 2000 3500 2900
येवला उन्हाळी क्विंटल 8257 700 3251 2450
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2412 600 3131 2400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8550 1011 3101 2450
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 12675 800 3001 2500
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 932 500 2961 2500
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 3640 225 3325 2500
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 450 800 2800 2400
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 191 400 2930 2400
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 6750 300 3300 2200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4500 500 3400 2700
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 900 500 2701 2200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3700 1100 3000 2350
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5117 1600 2850 2500
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 307 500 2920 2000
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 23742 900 3000 2200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11927 400 3075 2300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2222 750 2760 2300
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 6963 155 3400 2121
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1884 500 3500 2400

शेतमाल : कांदा पात

31/10/2022
पुणे-मांजरी नग 2500 5 25 15
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 40 30
सोलापूर लोकल नग 1345 600 800 700
जळगाव लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे लोकल नग 26020 600 2500 1550
पुणे-मोशी लोकल नग 950 8 12 10
मुंबई लोकल क्विंटल 503 1200 2500 1900

aajcha kanda bhav

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.