ylliX - Online Advertising Network

नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 9 मार्च 2019

aajcha kanda bhaav onion rates today 9March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 14’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा.. aajcha kanda bhaav onion rates today 9March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/03/2019
कोल्हापूर क्विंटल 8293 200 800 500
औरंगाबाद क्विंटल 687 100 600 350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 501 700 1200 1000
नवापूर क्विंटल 10 500 500 500
मंगळवेढा क्विंटल 5 375 670 600
कराड हालवा क्विंटल 1200 800 1200 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 26460 100 850 450
येवला लाल क्विंटल 9000 150 641 575
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 6000 120 680 570
धुळे लाल क्विंटल 2683 100 610 450
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3419 252 671 575
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 7040 300 776 625
जळगाव लाल क्विंटल 900 250 750 450
पंढरपूर लाल क्विंटल 582 150 800 525
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 2025 200 700 550
चांदवड लाल क्विंटल 5000 350 695 600
कोपरगाव लाल क्विंटल 2794 100 700 600
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 7936 200 800 600
वैजापूर लाल क्विंटल 994 100 700 500
नामपूर लाल क्विंटल 4532 200 770 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 134 300 600 450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 600 600 600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 61 300 700 400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 203 300 500 400
जामखेड लोकल क्विंटल 2284 100 800 450
वाई लोकल क्विंटल 15 200 600 430
जळगाव पांढरा क्विंटल 200 325 850 500
नाशिक पोळ क्विंटल 1190 201 711 500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 6282 100 800 555
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.