ylliX - Online Advertising Network

नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 5 मार्च 2019

aajcha kanda bhaav onion rates today 5March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 14’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा.. aajcha kanda bhaav onion rates today 5March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/03/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5925 150 650 400
औरंगाबाद क्विंटल 525 125 525 325
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15680 350 650 500
श्रीगोंदा क्विंटल 2230 100 550 400
नांदूरा क्विंटल 35 170 300 300
कराड हालवा क्विंटल 600 400 800 800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 69 125 619 525
लासलगाव लाल क्विंटल 22612 400 649 550
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3996 275 573 460
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 11225 200 600 500
जळगाव लाल क्विंटल 1040 225 550 300
पंढरपूर लाल क्विंटल 279 100 901 500
सिन्नर लाल क्विंटल 2036 100 580 500
कळवण लाल क्विंटल 4800 200 615 450
चांदवड लाल क्विंटल 8500 250 589 520
मनमाड लाल क्विंटल 4200 150 526 450
कोपरगाव लाल क्विंटल 3762 50 601 490
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6448 100 560 430
साक्री लाल क्विंटल 1900 350 550 450
नांदगाव लाल क्विंटल 8290 100 565 460
वैजापूर लाल क्विंटल 2807 250 518 450
देवळा लाल क्विंटल 7050 100 570 500
राहता लाल क्विंटल 6084 100 700 400
नामपूर लाल क्विंटल 10975 200 565 450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 425 600 1000 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 91 300 500 400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 500 600 550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 50 200 500 300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 401 300 400 350
वाई लोकल क्विंटल 10 200 600 530
जळगाव पांढरा क्विंटल 200 300 775 425
नाशिक पोळ क्विंटल 878 200 700 475
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 14053 175 725 481
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 7337 100 600 550
कळवण उन्हाळी क्विंटल 1200 350 620 500
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8580 200 661 431

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.