लासलगाव सह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : सोयाबीन, डाळींब भाव 28 नोव्हेंबर 2018

लासलगाव, नाशिक, पिंपळगाव (ब) सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर  Agronomy अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतच लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे. aajcha kanda bhaav onion rates today 28November 2018 lasalgaon maharashtra

ऑनलाईन खरेदी करत आहात ..मग येथे सर्च करा … लाखो वस्तू आहेत 

महाराष्ट्रातील कांदा भाव, कांदा, Nashikonweb, Onion in Nashik, onion market, onion. प्याज, आजचा कांदा भावAajcha Kanda bhaav, देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. शेतीविषयक काही लेख किंवा माहिती आमच्या सोबत शेअर करायची असल्यास खालील इमेलवर, मोबाईलवर नक्की कळवा. आमच्या वेबपोर्टलवर शेतीविषयक जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 12’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… WhatsApp group: बाजारभाव च्या कोणत्याही एकाच ग्रुपमध्ये रहा नाहीतर सर्वातून रिमुव्ह करू याची नोंद घ्या !
https://chat.whatsapp.com/GwjxhERhT4pKk1tOPnRIXC

या मोबाईलची जोरदार चर्चा आहे, क्लिक करा !

aajcha kanda bhaav onion rates today 28November 2018 lasalgaon maharashtra

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/11/2018
कोल्हापूर क्विंटल 8542 400 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 649 175 800 488
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 373 1200 1500 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 7640 100 800 550
मंगळवेढा क्विंटल 276 100 1311 700
कराड हालवा क्विंटल 252 1000 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 41396 100 1525 700
धुळे लाल क्विंटल 5521 200 905 650
लासलगाव लाल क्विंटल 7000 500 1540 1200
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 10 900 900 900
नागपूर लाल क्विंटल 3000 400 700 625
कळवण लाल क्विंटल 1300 300 821 401
चाळीसगाव लाल क्विंटल 3100 200 874 730
चांदवड लाल क्विंटल 9000 400 1358 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 470 200 958 700
पारनेर लाल क्विंटल 8873 200 1705 1200
देवळा लाल क्विंटल 5080 300 1175 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 455 800 1300 1050
पुणे लोकल क्विंटल 16555 400 1300 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 51 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 20 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 82 400 700 550
वाई लोकल क्विंटल 13 600 1300 1250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 600 1200 900
जळगाव पांढरा क्विंटल 140 500 1250 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 1351 500 900 800
नाशिक पोळ क्विंटल 996 300 1300 800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 22860 300 1526 1051
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8000 150 720 300
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 601 100 400 200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7200 150 850 400
पैठण उन्हाळी क्विंटल 905 150 1450 550
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1450 50 450 280
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1000 100 400 200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 7760 200 756 551
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4492 186 500 300
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4375 150 675 450

शेतमाल: डाळींब दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/11/2018
औरंगाबाद क्विंटल 20 500 5500 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 3000 5000 4000
पुणे आरक्ता क्विंटल 608 1000 4000 2000
पुणे भगवा क्विंटल 1150 1500 10000 6000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 960 1000 6100 2300
सांगोला भगवा क्विंटल 1487 700 4000 2300
कोपरगाव भगवा क्विंटल 23 300 4500 2000
इंदापूर भगवा क्विंटल 993 500 7000 1600
पुणे गणेश क्विंटल 552 500 2500 1500
पंढरपूर गणेश क्विंटल 20 500 1000 800
कराड गणेश क्विंटल 39 2000 2500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 1864 1000 5700 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 1749 2000 7000 5750
नाशिक मृदुला क्विंटल 1436 500 4750 3500

शेतमाल: सोयाबिन दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/11/2018
जळगाव क्विंटल 54 3000 3275 3275
शहादा क्विंटल 50 2929 3350 3299
उदगीर क्विंटल 10261 3350 3370 3360
कारंजा क्विंटल 9000 3050 3380 3200
लासूर स्टेशन क्विंटल 10 3300 3300 3300
रिसोड क्विंटल 1950 3180 3310 3250
नायगाव क्विंटल 6 3400 3400 3400
तुळजापूर डॅमेज क्विंटल 157 3351 3395 3390
अमरावती लोकल क्विंटल 9845 2600 3293 2947
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 3300 3351 3351
हिंगोली लोकल क्विंटल 3175 3190 3380 3285
कोपरगाव लोकल क्विंटल 307 3000 3339 3285
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 27 3089 3298 3273
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 416 2500 3318 3275
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 19 2900 3100 3000
लातूर पिवळा क्विंटल 20766 3050 3471 3400
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 76 3200 3381 3250
जालना पिवळा क्विंटल 4188 2900 3350 3325
अकोला पिवळा क्विंटल 2194 2900 3300 3250
परभणी पिवळा क्विंटल 210 3340 3390 3350
चोपडा पिवळा क्विंटल 15 3251 3372 3351
आर्वी पिवळा क्विंटल 561 2900 3335 3250
चिखली पिवळा क्विंटल 2554 3025 3331 3180
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 7390 2800 3375 3000
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 160 3200 3200 3200
भोकर पिवळा क्विंटल 237 3150 3321 3236
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 353 3200 3340 3270
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2300 3150 3300 3250
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 845 2900 3275 3100
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1088 2775 3300 3240
सावनेर पिवळा क्विंटल 21 3250 3250 3250
परतूर पिवळा क्विंटल 126 2800 3326 3161
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 72 3000 3200 3000
वरोरा पिवळा क्विंटल 79 2850 3319 3084
केज पिवळा क्विंटल 114 3331 3351 3336
चाकूर पिवळा क्विंटल 90 3151 3390 3341
ओराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 819 3301 3361 3331
मुखेड पिवळा क्विंटल 60 3350 3351 3350
उमरगा पिवळा क्विंटल 93 3051 3390 3360
सेनगाव पिवळा क्विंटल 500 3250 3325 3300
पालम पिवळा क्विंटल 110 3350 3350 3350
नांदूरा पिवळा क्विंटल 550 2900 3301 3301
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 9 3200 3200 3200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 240 3200 3300 3250
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 480 3200 3300 3250
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 1000 3051 3367 3201
राजूरा पिवळा क्विंटल 287 3300 3350 3333
काटोल पिवळा क्विंटल 660 2900 3357 3230
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 346 3100 3305 3200
पुलगाव पिवळा क्विंटल 262 3000 3375 3315
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1807 2850 3341 3250
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 100 3100 3325 3220
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 350 3250 3325 3300
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.