ylliX - Online Advertising Network

लासलगाव सह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : सोयाबीन, डाळींब भाव 27 नोव्हेंबर 2018

लासलगाव, नाशिक, पिंपळगाव (ब) सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर  Agronomy अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतच लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे. aajcha kanda bhaav onion rates today 27 November 2018 lasalgaon maharashtra

ऑनलाईन खरेदी करत आहात ..मग येथे सर्च करा … लाखो वस्तू आहेत 

महाराष्ट्रातील कांदा भाव, कांदा, Nashikonweb, Onion in Nashik, onion market, onion. प्याज, आजचा कांदा भावAajcha Kanda bhaav, देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. शेतीविषयक काही लेख किंवा माहिती आमच्या सोबत शेअर करायची असल्यास खालील इमेलवर, मोबाईलवर नक्की कळवा. आमच्या वेबपोर्टलवर शेतीविषयक जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 12’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… WhatsApp group: बाजारभाव च्या कोणत्याही एकाच ग्रुपमध्ये रहा नाहीतर सर्वातून रिमुव्ह करू याची नोंद घ्या !
https://chat.whatsapp.com/GwjxhERhT4pKk1tOPnRIXC

या मोबाईलची जोरदार चर्चा आहे, क्लिक करा !

aajcha kanda bhaav onion rates today 27 November 2018 lasalgaon maharashtra

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/11/2018
नांदूरा क्विंटल 50 300 550 550
कराड हालवा क्विंटल 351 500 1200 1200
जळगाव लाल क्विंटल 1975 300 875 675
पंढरपूर लाल क्विंटल 626 100 1300 700
नागपूर लाल क्विंटल 3000 400 700 625
चांदवड लाल क्विंटल 8000 400 1374 900
पाथर्डी लाल क्विंटल 620 200 780 566
य़ावल लाल क्विंटल 480 700 925 810
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 405 800 1300 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 800 800 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 95 400 800 600
वाई लोकल क्विंटल 10 700 1400 1240
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 500 1200 850
जळगाव पांढरा क्विंटल 150 400 1125 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1489 500 900 800
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2000 100 496 350
26/11/2018
कोल्हापूर क्विंटल 6267 400 1400 850
औरंगाबाद क्विंटल 723 150 800 475
सिन्नर क्विंटल 5346 100 1200 450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 24640 500 1100 800
चाळीसगाव क्विंटल 3350 50 400 270
कुर्डवाडी क्विंटल 24 300 851 580
मंगळवेढा क्विंटल 645 100 1500 600
कराड हालवा क्विंटल 402 500 1000 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 31339 100 1610 700
धुळे लाल क्विंटल 520 200 925 750
लासलगाव लाल क्विंटल 6351 551 1421 1120
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 853 300 1230 1050
जळगाव लाल क्विंटल 2074 425 950 677
नागपूर लाल क्विंटल 2000 400 700 625
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 8633 100 1500 1000
कळवण लाल क्विंटल 2200 300 1005 600
चाळीसगाव लाल क्विंटल 1475 250 935 740
मनमाड लाल क्विंटल 3700 400 1330 1000
लोणंद लाल क्विंटल 1293 400 976 700
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 10611 200 1300 600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 236 231 941 700
य़ावल लाल क्विंटल 160 700 950 820
नांदगाव लाल क्विंटल 1065 232 962 742
देवळा लाल क्विंटल 4000 500 1150 900
उमराणे लाल क्विंटल 15500 501 1550 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 305 800 1400 1100
पुणे लोकल क्विंटल 15566 400 1300 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 34 500 1100 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 1100 1200 1150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 57 400 1400 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 400 900 650
वाई लोकल क्विंटल 60 400 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1800 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 233 1800 2000 1900
शेवगाव नं. १ क्विंटल 760 800 1300 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1100
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1170 450 750 750
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 422 100 400 400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1027 500 900 800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 14360 300 1473 1051
येवला उन्हाळी क्विंटल 11359 100 550 275
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6692 100 561 200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1469 350 1200 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10008 151 753 451
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2508 51 521 250
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 3920 200 651 350
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 4286 100 900 500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7100 150 850 450
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1700 150 474 300
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 17078 100 900 600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 7310 200 701 501
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5187 150 484 275
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 1947 100 488 275
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2000 150 510 300
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3500 300 700 400
बाजारभाव पाहता मग आम्हाला थोडी मदत… फ्लिपकार्ट चे App येथे क्लिक करून डाउनलोड करा  ..आम्हाला थोडी मदत करा

शेतमाल: सोयाबिन दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/11/2018
कारंजा क्विंटल 8500 2950 3330 3175
नवापूर क्विंटल 6 3300 3300 3300
अमरावती लोकल क्विंटल 10995 2600 3272 2936
नागपूर लोकल क्विंटल 2270 3100 3361 3296
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 3351 3351 3351
अकोला पिवळा क्विंटल 2787 2900 3325 3300
परभणी पिवळा क्विंटल 230 3330 3360 3350
अकोट पिवळा क्विंटल 600 3170 3245 3200
वाशीम पिवळा क्विंटल 5500 3311 3431 3400
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 160 3200 3200 3200
भोकर पिवळा क्विंटल 151 3100 3310 3200
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1071 2770 3250 3080
जामखेड पिवळा क्विंटल 13 3000 3300 3150
परतूर पिवळा क्विंटल 56 3151 3310 3251
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 300 3150 3250 3200
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1477 2700 3290 3230
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 55 3000 3250 3200
वरोरा पिवळा क्विंटल 209 3326 3342 3334
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 28 2875 3266 3250
केज पिवळा क्विंटल 148 3321 3380 3351
किनवट पिवळा क्विंटल 99 3250 3300 3275
उमरगा पिवळा क्विंटल 7 2500 3326 3300
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 35 3150 3250 3200
काटोल पिवळा क्विंटल 420 3000 3330 3122
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 334 3000 3290 3100
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 110 3050 3300 3180

शेतमाल: टोमॅटो दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/11/2018
कोल्हापूर क्विंटल 218 200 800 500
नवापूर क्विंटल 40 400 500 475
सातारा क्विंटल 60 300 500 400
पलूस क्विंटल 12 500 600 500
राहता क्विंटल 25 400 600 500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 415 600 535
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 65 1000 1200 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 400 500 450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 250 300 600 450
नागपूर लोकल क्विंटल 110 800 1000 950
वाई लोकल क्विंटल 60 400 700 630
कामठी लोकल क्विंटल 8 400 800 700
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 500 1000 800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 142 400 1200 600
जळगाव वैशाली क्विंटल 32 400 700 600
नागपूर वैशाली क्विंटल 170 800 1000 950
कराड वैशाली क्विंटल 24 300 500 500

शेतमाल: डाळींब दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/11/2018
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 115 3000 5000 4000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 147 250 3650 2350
सांगोला भगवा क्विंटल 1806 500 3900 2200
राहता भगवा क्विंटल 1767 250 7000 4000
जळगाव गणेश क्विंटल 7 1500 3000 2000
कराड गणेश क्विंटल 15 2000 2500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 1774 2000 7000 5750
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.