ylliX - Online Advertising Network

महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 25 जून 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 25 June 2019

इथे क्लिक करून वाचा दिनांक 24 जूनचे कांदा भाव

शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/06/2019
कोल्हापूर क्विंटल 2063 300 1500 1200
औरंगाबाद नग 469 200 1500 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 640 1650 2150 1900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8540 1200 1600 1400
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 71 300 1300 1100
नांदूरा क्विंटल 30 200 475 475
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 6320 900 1600 1400
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 2828 355 1550 755
कराड हालवा क्विंटल 300 1000 1500 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 5845 100 1775 900
धुळे लाल क्विंटल 2125 200 1205 930
जळगाव लाल क्विंटल 653 400 1177 788
पंढरपूर लाल क्विंटल 682 350 1600 960
नागपूर लाल क्विंटल 1405 900 1300 1200
पाथर्डी लाल क्विंटल 484 250 1350 1075
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 404 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 7300 600 1400 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 67 800 1600 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1400 1400 1400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 73 600 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 1100 1200 1150
जामखेड लोकल क्विंटल 160 100 1500 800
वाई लोकल क्विंटल 13 500 1300 1200
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ नग 57 250 1450 775
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1200 1800 1650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1851 201 1300 1125
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1635 450 1351 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 16954 600 1399 1230
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2288 511 1275 1180
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 3129 600 1300 1200
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 7210 350 1278 1025
अकोले उन्हाळी क्विंटल 802 200 1700 1206
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 22222 200 1500 1250
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12350 500 1350 1260
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4562 200 1600 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6000 310 1287 1130
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3175 400 1240 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 520 426 1180 1101
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 19456 540 1611 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2507 320 1277 1040
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 192 855 1201 1050
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 180 600 1425 1100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4136 400 1300 1175
राहता उन्हाळी क्विंटल 9950 300 1500 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11500 500 1326 1100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10700 500 1325 1150
aajcha kanda bhaav onion rates today 25 June 2019
Share this with your friends and family

You May Also Like

One thought on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 25 जून 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.