लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 22 मार्च 2019

aajcha kanda bhaav onion rates today 22March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 14’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा.. aajcha kanda bhaav onion rates today 22March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/03/2019
कोल्हापूर क्विंटल 4920 200 800 550
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 499 1000 1200 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17360 600 800 700
करमाळा क्विंटल 200 200 550 450
सोलापूर लाल क्विंटल 11726 100 870 450
येवला लाल क्विंटल 8000 200 694 600
धुळे लाल क्विंटल 367 100 700 540
लासलगाव लाल क्विंटल 14122 401 748 640
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 855 151 620 551
चांदवड लाल क्विंटल 4300 300 869 820
मनमाड लाल क्विंटल 2000 200 570 475
कोपरगाव लाल क्विंटल 1780 101 670 555
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 1040 200 664 530
दौंड लाल क्विंटल 805 200 650 450
उमराणे लाल क्विंटल 4000 150 715 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 425 600 900 750
पुणे लोकल क्विंटल 17825 300 650 450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 53 500 600 550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 91 300 700 500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 34 300 700 400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 160 300 500 400
वाई लोकल क्विंटल 15 200 600 530
नाशिक पोळ क्विंटल 1213 211 721 550
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 1980 200 708 625
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4000 100 800 650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9964 500 914 825
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 70 580 721 601
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 7609 100 750 620
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 580 200 744 670
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 6780 350 869 790
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2448 200 820 660
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10927 200 900 650
राहता उन्हाळी क्विंटल 2911 100 750 500
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3000 200 850 725
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.