ylliX - Online Advertising Network

लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 22 फेब्रुवारी 2019

aajcha kanda bhaav onion rates today 22February 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 14’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… aajcha kanda bhaav onion rates today 22February 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/02/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5833 150 650 400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 462 600 1000 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13020 300 700 500
विटा क्विंटल 15 200 700 550
मंगळवेढा क्विंटल 32 180 600 450
सोलापूर लाल क्विंटल 24344 100 800 400
येवला लाल क्विंटल 23000 100 439 360
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 12000 150 436 375
धुळे लाल क्विंटल 5123 150 435 340
लासलगाव लाल क्विंटल 36012 251 597 380
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3910 200 416 351
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 17540 151 480 400
जळगाव लाल क्विंटल 1400 200 600 300
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 600 150 2000 1750
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 18000 150 465 375
कळवण लाल क्विंटल 9900 100 450 350
चांदवड लाल क्विंटल 9800 210 460 400
कोपरगाव लाल क्विंटल 5928 100 421 350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 12865 100 431 360
दौंड लाल क्विंटल 179 150 500 400
देवळा लाल क्विंटल 8600 200 475 410
उमराणे लाल क्विंटल 19500 150 470 401
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 475 500 1000 750
पुणे लोकल क्विंटल 16509 200 550 400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 69 300 500 400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 28 500 600 550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 58 200 600 400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 201 300 400 350
मलकापूर लोकल क्विंटल 678 220 530 360
वाई लोकल क्विंटल 10 200 600 540
कामठी लोकल क्विंटल 7 600 1000 900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 400 600 500
जळगाव पांढरा क्विंटल 200 325 750 400
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 18900 125 600 415
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1390 110 625 400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 200 100 500 250
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.