ylliX - Online Advertising Network

महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 22 जून 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 22 June 2019

इथे क्लिक करून वाचा दिनांक 21 जूनचे कांदा भाव

शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/06/2019
कोल्हापूर क्विंटल 3288 400 1600 1300
औरंगाबाद क्विंटल 534 500 1400 950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 533 1200 2100 1800
खेड-चाकण क्विंटल 960 500 1500 1100
कराड हालवा क्विंटल 360 800 1600 1100
सोलापूर लाल क्विंटल 6757 100 1650 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 213 1600 2400 2000
धुळे लाल क्विंटल 1345 200 1050 770
जळगाव लाल क्विंटल 920 325 1450 800
पंढरपूर लाल क्विंटल 721 300 1640 1150
नागपूर लाल क्विंटल 2060 900 1300 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 435 1400 1800 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 72 600 1500 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 1200 1400 1300
जामखेड लोकल क्विंटल 430 100 1600 850
शेवगाव नं. १ क्विंटल 488 1200 1600 1200
शेवगाव नं. २ क्विंटल 500 700 1100 1100
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 275 200 600 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 1200 1800 1650
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 400 1319 1150
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 251 1300 1100
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2658 450 1450 1150
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1846 475 1300 1170
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 4387 200 1500 1250
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4100 350 1342 1150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3300 500 1271 1150
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11159 400 1611 1181
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2775 325 1181 950
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1780 500 1700 1200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 3875 500 1350 1200
aajcha kanda bhaav onion rates today 22 June 2019 आजचा कांदा भाव नाशिक लासलगाव महाराष्ट्र शेतीमाल
Share this with your friends and family

You May Also Like

2 thoughts on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 22 जून 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.