ylliX - Online Advertising Network

महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 22 जुलै 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 22 July 2019

शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल

इथे वाचा दि. १९ चे कांदा बाजारभाव

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/07/2019
कोल्हापूरक्विंटल170450016001300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल15260120014001300
मंगळवेढाक्विंटल5490017101550
कराडहालवाक्विंटल300120016001300
सोलापूरलालक्विंटल55321001700950
धुळेलालक्विंटल108820013501100
जळगावलालक्विंटल9603501325825
नागपूरलालक्विंटल104080012001100
चाळीसगावलालक्विंटल33504001245600
य़ावललालक्विंटल160620850710
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल12020022001000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल180145016001100
पुणेलोकलक्विंटल832360013501250
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल1480012001000
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल20120014001300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल70100012001100
कामठीलोकलक्विंटल10150020001800
शेवगावनं. १क्विंटल349110015001100
कल्याणनं. १क्विंटल3100014001200
शेवगावनं. २क्विंटल47560010001000
शेवगावनं. ३क्विंटल215200500500
नागपूरपांढराक्विंटल1100120019001725
येवलाउन्हाळीक्विंटल1000030012161100
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल500020012551150
लासलगावउन्हाळीक्विंटल1923860113111151
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल341549012511140
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल800047512511100
राहूरी -वांभोरीउन्हाळीक्विंटल251620014501250
कळवणउन्हाळीक्विंटल1450050013601200
मनमाडउन्हाळीक्विंटल175070012991100
सटाणाउन्हाळीक्विंटल943545012401100
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल2728650015001300
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल1469160114301225
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल578532512251030
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल6695111901111
देवळाउन्हाळीक्विंटल539040013251200

aajcha kanda bhaav onion rates today 22 July 2019

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.