ylliX - Online Advertising Network

महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 21 जून 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 21 June 2019

इथे क्लिक करून वाचा दिनांक 20 जूनचे कांदा भाव

शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/06/2019
कोल्हापूर क्विंटल 2336 400 1600 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 427 1500 2000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11200 1200 1500 1350
श्रीरामपूर क्विंटल 880 400 1500 1050
कुर्डवाडी क्विंटल 12 576 1401 850
मंगळवेढा क्विंटल 19 900 1380 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5181 400 1610 900
सोलापूर लाल क्विंटल 8103 100 1660 850
धुळे लाल क्विंटल 2050 225 1225 1000
जळगाव लाल क्विंटल 775 500 1300 900
य़ावल लाल क्विंटल 160 560 770 640
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2561 400 1600 1000
पुणे लोकल क्विंटल 11248 600 1400 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 53 800 1500 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 32 1400 1500 1450
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 68 600 1500 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 118 500 1200 850
मलकापूर लोकल क्विंटल 376 365 1345 800
वाई लोकल क्विंटल 15 400 1300 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1400 1200
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ नग 44 700 1400 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 6451 400 1362 1075
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2775 300 1332 1150
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2477 400 1351 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 18794 700 1400 1220
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 706 451 1250 1140
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 3635 500 1351 1150
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 30615 200 1500 1250
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5193 200 1338 1120
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2600 375 1263 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3700 500 1275 1150
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 25241 400 1525 1100
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4798 300 1212 985
इंदापूर उन्हाळी क्विंटल 272 100 1800 1400
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 599 500 1212 1150
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5148 400 1370 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 14287 300 1500 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 15500 501 1312 1100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10775 500 1355 1150
aajcha kanda bhaav onion rates today 21 June 2019
Share this with your friends and family

You May Also Like

2 thoughts on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 21 जून 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.