ylliX - Online Advertising Network

लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 19 मार्च 2019

aajcha kanda bhaav onion rates today 19March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 14’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा.. aajcha kanda bhaav onion rates today 19March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/03/2019
कोल्हापूर क्विंटल 6303 200 750 450
औरंगाबाद क्विंटल 714 100 700 400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 798 800 1200 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11900 600 800 700
विटा क्विंटल 60 300 800 450
नांदूरा क्विंटल 100 300 600 600
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5570 250 750 550
कराड हालवा क्विंटल 450 400 700 600
सोलापूर लाल क्विंटल 44763 100 900 500
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4000 100 633 470
धुळे लाल क्विंटल 4898 100 570 450
लासलगाव लाल क्विंटल 13002 301 691 540
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2465 270 581 471
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 7720 300 580 500
जळगाव लाल क्विंटल 880 200 625 300
पंढरपूर लाल क्विंटल 916 100 920 450
चांदवड लाल क्विंटल 3500 250 799 700
मनमाड लाल क्विंटल 3200 200 540 470
कोपरगाव लाल क्विंटल 2160 100 613 490
देवळा लाल क्विंटल 3130 100 650 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 600 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 13603 300 650 400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 113 400 500 450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 45 600 700 650
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 64 300 700 400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 360 300 600 450
वाई लोकल क्विंटल 10 200 600 500
जळगाव पांढरा क्विंटल 120 310 750 400
नाशिक पोळ क्विंटल 1810 200 800 600
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 4840 150 590 490
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 885 350 640 600
अकोले उन्हाळी क्विंटल 931 151 725 578
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 9976 100 700 600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 14688 200 751 475
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1400 300 702 650
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5680 500 800 691
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1550 300 715 650
राहता उन्हाळी क्विंटल 3595 100 700 450
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.