ylliX - Online Advertising Network

महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 18 जून 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 18 June 2019

इथे क्लिक करून वाचा दिनांक 17 जूनचे कांदा भाव

शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2019
कोल्हापूर क्विंटल 1017 500 1700 1200
बार्शी क्विंटल 52 300 1250 500
औरंगाबाद क्विंटल 504 300 1450 875
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 940 1500 2000 1750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11480 1200 1600 1400
मंचर क्विंटल 6529 800 1600 1185
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 118 300 1400 1100
विटा क्विंटल 50 700 1500 1250
नांदूरा क्विंटल 190 250 650 650
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 3784 510 1710 1310
कराड हालवा क्विंटल 300 800 1600 1200
फलटण हायब्रीड क्विंटल 2585 500 1615 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 5230 100 1750 850
जळगाव लाल क्विंटल 560 350 1450 900
पंढरपूर लाल क्विंटल 534 500 1750 950
चाळीसगाव लाल क्विंटल 6300 450 1175 750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 806 500 1600 1050
पुणे लोकल क्विंटल 8986 700 1500 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 70 700 1500 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 21 1400 1400 1400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 59 700 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 130 600 1200 900
जामखेड लोकल क्विंटल 317 100 1650 875
वाई लोकल क्विंटल 15 500 1300 1150
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1600 1300
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ नग 126 300 1450 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1639 300 1299 1100
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2781 500 1500 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 22550 600 1401 1250
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2426 500 1299 1160
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4356 600 1355 1250
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10233 300 1295 1095
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1150 200 1751 1296
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 19293 200 1600 1275
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13050 400 1460 1250
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 5562 500 1701 1101
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7788 200 1313 1100
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3846 400 1341 1150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3680 500 1377 1250
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 24194 350 1651 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3969 300 1273 975
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 1691 260 1325 1150
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 544 1021 1399 1210
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 24 1600 1800 1700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6556 500 1330 1225
राहता उन्हाळी क्विंटल 9052 300 1600 1100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 14000 300 1325 1150
aajcha kanda bhaav onion rates today 18 June 2019
Share this with your friends and family

You May Also Like

2 thoughts on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 18 जून 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.