ylliX - Online Advertising Network

पिंपळगाव(ब)सह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : सोयाबीन, डाळिंब 16 नोव्हेंबर 2018

नाशिक, पिंपळगाव (ब) सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर  Agronomy अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतचा लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे. aajcha kanda bhaav onion rates today 16November 2018 lasalgaon maharashtra

महाराष्ट्रातील कांदा भाव, कांदा, Nashikonweb, Onion in Nashik, onion market, onion. प्याज, आजचा कांदा भावAajcha Kanda bhaav, देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. शेतीविषयक काही लेख किंवा माहिती आमच्या सोबत शेअर करायची असल्यास खालील इमेलवर, मोबाईलवर नक्की कळवा. आमच्या वेबपोर्टलवर शेतीविषयक जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव ११’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… WhatsApp group:
https://chat.whatsapp.com/B9C999xtq6s0mx8rinrSSA

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/11/2018
कोल्हापूर क्विंटल 8356 500 1800 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 305 1600 2000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 18060 1000 1600 1300
चाळीसगाव क्विंटल 1050 150 836 650
श्रीरामपूर क्विंटल 431 350 1100 750
मंगळवेढा क्विंटल 517 100 1310 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8230 400 1850 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 37225 100 1600 600
धुळे लाल क्विंटल 10860 300 1300 1100
जळगाव लाल क्विंटल 3200 450 1125 875
राहूरी लाल क्विंटल 2798 100 1200 1000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 4650 700 1150 925
चांदवड लाल क्विंटल 11000 500 1653 1250
मनमाड लाल क्विंटल 2100 400 1541 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 175 300 1000 700
देवळा लाल क्विंटल 2780 900 1385 1150
राहता लाल क्विंटल 9076 200 1200 700
उमराणे लाल क्विंटल 12500 500 2202 1300
पुणे लोकल क्विंटल 18354 500 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 45 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 20 1000 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 112 400 1000 700
मलकापूर लोकल क्विंटल 730 510 960 800
वाई लोकल क्विंटल 13 1500 2000 1780
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1300 1500 1400
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 10140 400 1851 1300
येवला उन्हाळी क्विंटल 9000 200 975 500
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4000 250 835 430
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1438 300 1400 1000
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 14488 100 1100 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2700 300 750 500
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2850 175 1008 650
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3415 351 1330 851
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3431 250 810 525
देवळा उन्हाळी क्विंटल 875 300 755 550
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 5000 401 896 650

शेतमाल: डाळींब दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/11/2018
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 2500 6000 4500
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1202 5000 7000 6000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 216 250 6000 3250
पुणे आरक्ता क्विंटल 530 1000 4000 2100
पुणे भगवा क्विंटल 860 2000 12000 6000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 1800 1000 6600 2700
जुन्नर -आळेफाटा भगवा क्विंटल 26 2000 6000 4000
संगमनेर भगवा क्विंटल 260 400 6500 3500
सांगोला भगवा क्विंटल 2048 1000 5400 3200
कोपरगाव भगवा क्विंटल 131 375 9500 4000
राहता भगवा क्विंटल 2450 250 8500 5500
पुणे गणेश क्विंटल 490 500 2500 1400
पंढरपूर गणेश क्विंटल 20 700 1600 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 2213 1000 6000 2500
नाशिक मृदुला क्विंटल 1785 250 6000 4000

शेतमाल: सोयाबिन दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/11/2018
जळगाव क्विंटल 104 3250 3300 3300
शहादा क्विंटल 9 3251 3351 3251
बार्शी क्विंटल 326 3375 3425 3400
सिन्नर क्विंटल 34 3290 3360 3330
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 37 3228 3258 3243
उदगीर क्विंटल 3600 3410 3426 3418
कारंजा क्विंटल 7000 3000 3320 3150
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 2500 3200 3350 3300
राहता क्विंटल 63 3225 3300 3275
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 2900 2900 2900
अमरावती लोकल क्विंटल 10501 2500 3300 2900
नागपूर लोकल क्विंटल 1298 3000 3386 3289
हिंगोली लोकल क्विंटल 1935 3392 3516 3454
कोपरगाव लोकल क्विंटल 159 3100 3332 3300
मंठा लोकल क्विंटल 255 2700 3325 3200
बारामती पिवळा क्विंटल 216 2800 3412 3400
जालना पिवळा क्विंटल 2641 3300 3350 3325
अकोला पिवळा क्विंटल 2730 2950 3350 3150
परभणी पिवळा क्विंटल 271 3300 3340 3321
चोपडा पिवळा क्विंटल 10 3081 3400 3400
आर्वी पिवळा क्विंटल 701 2900 3340 3010
चिखली पिवळा क्विंटल 2671 3000 3355 3175
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 6081 2800 3389 3000
वाशीम पिवळा क्विंटल 3500 3211 3365 3300
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1750 3150 3360 3200
वर्धा पिवळा क्विंटल 340 3309 3415 3350
भोकर पिवळा क्विंटल 266 3101 3353 3250
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 428 2900 3250 3100
मलकापूर पिवळा क्विंटल 856 2825 3300 3200
शेवगाव पिवळा क्विंटल 17 3200 3200 3200
परतूर पिवळा क्विंटल 140 3290 3350 3311
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 131 3050 3400 3350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 16 3225 3300 3225
वरोरा पिवळा क्विंटल 106 3100 3325 3212
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 277 3001 3390 3370
चाकूर पिवळा क्विंटल 110 3200 3381 3351
ओराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 274 3350 3414 3382
उमरगा पिवळा क्विंटल 65 3201 3370 3350
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 460 3050 3365 3110
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 364 3125 3320 3215
बोरा-अरब पिवळा क्विंटल 13 3300 3310 3305
घाटंजी पिवळा क्विंटल 1000 3000 3350 3200
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 50 3100 3250 3200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 110 3200 3400 3300
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 3300 3400 3350
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 1200 3000 3350 3201
राजूरा पिवळा क्विंटल 125 3299 3359 3325
काटोल पिवळा क्विंटल 290 3150 3341 3230
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 380 3100 3340 3200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1413 2850 3361 3150
aajcha kanda bhaav onion rates today 16November 2018 lasalgaon maharashtra
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.