ylliX - Online Advertising Network

लासलगाव सह महाराष्ट्रातील, आजचा कांदा भाव : डाळींब, टोमॅटो 16 ऑगस्ट 2018

शेतकरी मित्रानो नाशिक सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर  Agronomy  अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतचा लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे. aajcha kanda bhaav onion rates today 16August 2018 lasalgaon maharashtra

Nashikonweb, Onion in Nashik, प्याज, आजचा कांदा भाव , Aajcha Kanda bhaav ,देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. aajcha kanda bhaav onion rates today 16August 2018 lasalgaon maharashtra

(भाव अपडेट जसे होतील तसे इथे दिसतील नोंद घ्यावी )
शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2018
कोल्हापूर क्विंटल 4726 500 1300 1000
औरंगाबाद क्विंटल 540 200 1100 650
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 6326 400 1400 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15260 1000 1300 1150
सातारा क्विंटल 257 700 1200 1000
कराड हालवा क्विंटल 150 800 1200 1200
अकलुज लाल क्विंटल 315 300 1150 900
सोलापूर लाल क्विंटल 10291 100 1525 750
धुळे लाल क्विंटल 2255 400 1100 920
पंढरपूर लाल क्विंटल 205 200 1250 900
नागपूर लाल क्विंटल 1680 950 1450 1325
चाळीसगाव लाल क्विंटल 1260 300 1081 400
साक्री लाल क्विंटल 1850 575 1000 700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2815 400 1350 900
पुणे लोकल क्विंटल 11355 500 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 25 700 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 700 900 800
मलकापूर लोकल क्विंटल 200 665 960 700
वाई लोकल क्विंटल 5 1000 1200 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1000 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 800 1200 1100
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 22177 200 1300 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 300 1018 850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2050 311 1150 900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10000 500 1152 1020
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2859 500 1051 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11500 200 1175 1000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8990 300 1381 841
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 10000 450 1118 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3300 400 1099 950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2473 125 1300 825
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16950 450 1202 1061
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6600 500 1080 975
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 6000 550 1125 1000

शेतमाल: टोमॅटो

दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2018
अकलुज क्विंटल 15 1000 2000 1500
कोल्हापूर क्विंटल 676 200 1100 650
पुणे-मांजरी क्विंटल 247 600 1000 800
औरंगाबाद क्विंटल 159 300 1200 750
संगमनेर क्विंटल 2800 400 1000 700
नवापूर क्विंटल 302 700 1000 821
सातारा क्विंटल 94 600 1000 800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1400 1300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1480 1800 1670
पुणे लोकल क्विंटल 2235 400 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1100 1200 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 500 1000 750
नागपूर लोकल क्विंटल 150 1000 1200 1150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 500 1000 850
वाई लोकल क्विंटल 40 700 1400 1100
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1400 1200
मुंबई नं. १ क्विंटल 1530 1200 1600 1400
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 150 700 1500 1000
मुंबई नं. २ क्विंटल 2649 800 1000 900
सोलापूर वैशाली क्विंटल 855 200 1000 500
नागपूर वैशाली क्विंटल 100 1200 1500 1425
कराड वैशाली क्विंटल 24 800 1000 1000
शेतमाल: डाळींब

दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2018
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 34 500 4000 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 65 1700 4000 2400
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1505 3500 6500 4500
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 1030 250 5600 3750
पुणे आरक्ता क्विंटल 781 1000 4000 2300
लासलगाव भगवा क्विंटल 725 500 9000 4150
पुणे भगवा क्विंटल 1550 2000 6000 4000
नागपूर भगवा क्विंटल 3017 1000 5000 4000
संगमनेर भगवा क्विंटल 1200 500 5500 3200
सांगोला भगवा क्विंटल 1908 800 4100 2400
राहता भगवा क्विंटल 4625 250 7000 3500
पुणे गणेश क्विंटल 745 500 3000 1700
कराड गणेश क्विंटल 141 2500 3000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3226 1000 5200 2300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 11 1500 5000 2500
नाशिक मृदुला क्विंटल 3718 250 5500 3500
बाजार समिती : नाशिक दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2018
सफरचंद सिमला क्विंटल 215 7000 13000 9000
केळी भुसावळी क्विंटल 40 500 1100 800
कारली हायब्रीड क्विंटल 626 1250 2085 1670
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1039 535 1200 870
वांगी हायब्रीड क्विंटल 242 2000 3000 2500
कोबी हायब्रीड क्विंटल 156 2500 4060 3250
गवार हायब्रीड क्विंटल 25 3000 5000 4000
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1174 500 1000 750
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 266 570 1070 820
लसूण हायब्रीड क्विंटल 30 850 3000 1800
पेरु लोकल क्विंटल 27 1250 2750 2250
भेडी हायब्रीड क्विंटल 108 1665 2500 2085
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 40 500 1500 1000
मोसंबी क्विंटल 100 2000 3000 2500
कांदा उन्हाळी क्विंटल 2050 311 1150 900
पपई क्विंटल 50 800 1700 1200
डाळींब मृदुला क्विंटल 3718 250 5500 3500
बटाटा क्विंटल 1495 1200 1650 1450
बाजार समिती : धुळे दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2018
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 188 1100 1630 1550
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 3 3600 3600 3600
मिरची (लाल) हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2750
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 117 2900 3580 3040
मूग हिरवा क्विंटल 8 5305 5575 5425
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 102 4225 5600 4800
मका पिवळी क्विंटल 21 1350 1350 1350
मटकी लाल क्विंटल 3 2750 2750 2750
कांदा लाल क्विंटल 2255 400 1100 920
तूर लाल क्विंटल 3 3200 3380 3380
ज्वारी दादर क्विंटल 19 1600 1700 1699
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 53 1575 1680 1575
गहू लोकल क्विंटल 205 1800 2240 2000
बाजार समिती : नंदूरबार दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2018
बाजरी क्विंटल 1 1400 1400 1400
हरभरा क्विंटल 57 2702 4300 3800
मूग क्विंटल 3 2402 4900 3650
ज्वारी क्विंटल 22 1100 1500 1300
गहू २१८९ क्विंटल 45 1851 2251 2051
गहू लोकल क्विंटल 59 1852 1946 190
बाजार समिती : मुंबई दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2018
बाजरी लोकल क्विंटल 179 1700 2400 2200
केळी (भाजी) क्विंटल 140 2200 2800 2600
बीट लोकल क्विंटल 795 1400 1600 1500
कारली लोकल क्विंटल 660 2000 2800 2400
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 160 1800 2400 2100
वांगी लोकल क्विंटल 977 1300 1800 1600
कोबी लोकल क्विंटल 2640 1000 1500 1200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 1350 3000 3500 3200
गाजर लोकल क्विंटल 1155 1200 1600 1400
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 260 2400 2800 2600
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 417 10000 20000 18000
गवार लोकल क्विंटल 570 2400 3200 2800
नारळ लोकल क्विंटल 1998 1000 3200 1600
धने लोकल क्विंटल 360 6500 14000 10000
चवळी बी लोकल क्विंटल 607 4000 6500 5200
काकडी नं. १ क्विंटल 860 1000 1400 1200
काकडी नं. २ क्विंटल 230 600 800 700
जिरे लोकल क्विंटल 25 20000 30000 23000
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 90 1200 1400 1300
सुरण लोकल क्विंटल 1100 2000 2600 2300
बडिशेप लोकल क्विंटल 79 13000 16000 14500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 3930 800 1200 1000
फरस बी लोकल क्विंटल 400 3200 4000 3600
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 1375 3500 4000 3800
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 1375 2800 3600 3200
वाटाणा पांढरा क्विंटल 424 4800 5200 5000
मटार लोकल क्विंटल 5130 3200 3600 3400
गुळ लोकल क्विंटल 386 3400 4100 4000
भेडी नं. १ क्विंटल 410 3000 3400 3200
भेडी नं. २ क्विंटल 1210 1800 2400 2000
तांदूळ बसमती क्विंटल 566 9500 12000 10500
तांदूळ लोकल क्विंटल 31750 2400 6500 4450
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 480 2200 2600 2400
शेवगा लोकल क्विंटल 940 2800 3500 3200
तोंडली लोकल क्विंटल 370 1000 2200 1600
पडवळ लोकल क्विंटल 280 1200 1600 1400
मूग डाळ लोकल क्विंटल 3455 6400 7500 6700
तूर डाळ लोकल क्विंटल 3997 5500 7000 5800
उडीद डाळ लोकल क्विंटल 859 4500 6000 5000
हरभरा डाळ लोकल क्विंटल 1024 4800 5200 5000
मसूर डाळ लोकल क्विंटल 1225 4500 4800 4600
साखर लोकल क्विंटल 850 3180 3492 3292
रताळी लोकल क्विंटल 180 1600 2000 1800
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 1530 1200 1600 1400
टोमॅटो नं. २ क्विंटल 2649 800 1000 900
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 170 9000 14000 13000
गहू लोकल क्विंटल 7907 2100 3600 2850
aajcha kanda bhaav onion rates today 16August 2018 lasalgaon maharashtra

अधिक माहिती साठी क्लिक करा : शेतकरी मित्रांसाठी बाजारभाव : शेतीमाल खरेदी विक्रीसाठी नवे डिजिटल व्यासपीठ

या व्हाट्सऍप ग्रुप मध्ये सामील होऊन मिळवा रोजचे बाजारभाव… इथे इतर मेसेज टाकण्यास बंदी आहे. या लिंक वर क्लीक करून सामील व्हा… बाजारभाव १, २, ३, ४, ५ मधील सदस्यांनी बाजारभाव ६ मध्ये सहभागी होवू नये. अन्यथा रिमुव्ह केले जातील. https://chat.whatsapp.com/2MGxKeuLvYd9qH1DAqKcgU

टेलिग्राम लिंक :

https://t.me/joinchat/DF-BVU1aIjD70T5ZSv4qCQ

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.