ylliX - Online Advertising Network

लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 13 मार्च 2019

aajcha kanda bhaav onion rates today 13March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 14’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा.. aajcha kanda bhaav onion rates today 13March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/03/2019
कोल्हापूर क्विंटल 8608 200 800 450
औरंगाबाद क्विंटल 771 125 725 425
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 69 800 1100 800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13300 650 850 750
खेड-चाकण क्विंटल 32500 600 900 750
मंगळवेढा क्विंटल 5 500 700 700
कराड हालवा क्विंटल 600 400 800 600
सोलापूर लाल क्विंटल 24117 100 900 500
येवला लाल क्विंटल 11971 201 666 571
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4282 100 726 575
धुळे लाल क्विंटल 2441 100 670 525
लासलगाव लाल क्विंटल 21088 401 810 625
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 4082 300 651 575
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 9825 300 752 650
जळगाव लाल क्विंटल 760 375 775 575
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 10877 205 714 605
नागपूर लाल क्विंटल 1353 500 800 725
सिन्नर लाल क्विंटल 9607 100 1011 650
चाळीसगाव लाल क्विंटल 6243 300 596 429
चांदवड लाल क्विंटल 4924 350 800 690
मनमाड लाल क्विंटल 4205 200 789 630
कोपरगाव लाल क्विंटल 2160 150 651 550
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 12850 200 800 600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5021 200 704 580
पारनेर लाल क्विंटल 9342 200 900 650
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 6003 400 818 625
वैजापूर लाल क्विंटल 1904 176 670 600
देवळा लाल क्विंटल 4205 200 800 675
नामपूर लाल क्विंटल 12000 200 900 655
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 375 500 1000 750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4229 350 800 550
पुणे लोकल क्विंटल 18618 300 650 450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 83 300 600 450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 35 600 800 700
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 40 300 700 400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 210 400 500 450
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 600 900 825
नाशिक पोळ क्विंटल 1615 250 1000 650
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 8165 200 806 680
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2636 501 830 740
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 725 400 751 650
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7847 200 860 600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 2844 400 870 751
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1197 340 821 650
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2370 500 870 771
देवळा उन्हाळी क्विंटल 800 400 850 775

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.