ylliX - Online Advertising Network

लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 13 फेब्रुवारी 2019

शेतकऱ्यांच्या क्षमतावृद्धीसाठी गोदरेज आणि प्रशासनात करार

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 14’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… aajcha kanda bhaav onion rates today 13February 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

हेही वाचा :–   कांदा भाव : कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक; 1500 रु. भाव द्या अन्यथा…

 

aajcha kanda bhaav onion rates today 13February 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/02/2019
कोल्हापूर क्विंटल 7360 200 850 450
औरंगाबाद क्विंटल 990 100 600 350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 363 800 1000 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14140 300 700 550
श्रीरामपूर क्विंटल 6456 250 700 450
मंगळवेढा क्विंटल 17 160 700 450
कराड हालवा क्विंटल 999 400 1000 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 26951 100 1100 450
येवला लाल क्विंटल 20000 100 461 375
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 150 440 370
लासलगाव लाल क्विंटल 33947 300 659 430
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 7040 200 462 380
जळगाव लाल क्विंटल 1400 350 575 460
नागपूर लाल क्विंटल 1800 500 700 650
चांदवड लाल क्विंटल 11600 200 511 450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 13627 100 461 380
उमराणे लाल क्विंटल 20000 201 500 425
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 525 400 900 650
पुणे लोकल क्विंटल 15490 200 600 400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 114 400 600 500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 61 200 600 400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 155 300 500 400
वाई लोकल क्विंटल 8 200 700 680
जळगाव पांढरा क्विंटल 160 375 650 510
नागपूर पांढरा क्विंटल 1260 600 800 750
नाशिक पोळ क्विंटल 2625 141 666 375
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 22400 100 652 451
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 850 50 210 120

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.