महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 13 एप्रिल 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 13 April 2019

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/04/2019
कोल्हापूर क्विंटल 6606 300 1000 700
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 121386 100 850 100
कराड हालवा क्विंटल 501 500 900 900
सोलापूर लाल क्विंटल 1785 100 1000 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 828 100 850 600
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 13409 200 850 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 700 800 750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 48 400 800 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 366 300 600 450
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3748 500 941 870
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8765 351 875 800
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 2356 150 900 600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16873 200 1114 951
aajcha kanda bhaav onion rates today 13 April 2019
Share this with your friends and family

You May Also Like

One thought on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 13 एप्रिल 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.