ylliX - Online Advertising Network

महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 12 एप्रिल 2019

आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 12 April 2019

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/04/2019
कोल्हापूर क्विंटल 6691 300 900 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14700 800 950 880
श्रीरामपूर क्विंटल 564 350 800 550
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 10862 550 1050 750
धुळे लाल क्विंटल 3389 200 850 700
जळगाव लाल क्विंटल 760 200 725 350
पाथर्डी लाल क्विंटल 220 200 900 500
नांदगाव लाल क्विंटल 161 50 458 400
उमराणे लाल क्विंटल 200 101 450 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 395 600 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 17626 400 850 600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 21 600 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 118 400 700 550
मलकापूर लोकल क्विंटल 180 405 725 570
कामठी लोकल क्विंटल 12 1000 1400 1300
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ नग 610 200 775 500
जळगाव पांढरा क्विंटल 120 250 750 400
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 300 985 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 100 991 825
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2628 250 900 600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9000 500 1100 930
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1420 401 963 860
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 19159 100 900 750
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11000 500 965 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 12000 250 1000 820
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4300 450 965 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4140 150 973 705
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 25740 250 1171 951
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 4000 100 995 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4600 300 1000 825
राहता उन्हाळी क्विंटल 6493 100 1000 650
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 251 1014 850
aajcha kanda bhaav onion rates today 12 April 2019
Share this with your friends and family

You May Also Like

One thought on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 12 एप्रिल 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.