ylliX - Online Advertising Network

लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 11 मार्च 2019

aajcha kanda bhaav onion rates today 11March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 14’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा.. aajcha kanda bhaav onion rates today 11March 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/03/2019
कोल्हापूर क्विंटल 8876 200 750 450
औरंगाबाद क्विंटल 598 150 650 400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17780 600 900 750
मंगळवेढा क्विंटल 17 100 700 400
कराड हालवा क्विंटल 750 800 1200 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 17516 100 1000 500
येवला लाल क्विंटल 12000 225 695 650
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5000 100 730 630
लासलगाव लाल क्विंटल 21060 400 855 651
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 4100 400 700 640
जळगाव लाल क्विंटल 1000 300 825 425
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 1940 100 750 550
मनमाड लाल क्विंटल 7000 150 714 580
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 6389 200 800 600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6631 200 735 575
य़ावल लाल क्विंटल 640 410 640 500
दौंड लाल क्विंटल 345 180 650 500
देवळा लाल क्विंटल 900 200 775 675
पुणे लोकल क्विंटल 19448 300 700 500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 98 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 31 600 600 600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 46 200 700 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 119 400 600 500
वाई लोकल क्विंटल 500 400 900 650
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1300
शेवगाव नं. १ क्विंटल 260 500 800 500
शेवगाव नं. २ क्विंटल 347 300 400 400
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 220 100 200 200
जळगाव पांढरा क्विंटल 300 350 875 500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 10420 300 773 651
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 708 545 868 801
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2500 500 860 770
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 751 590 826 715
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 731 400 719 600
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1280 200 1000 562

ही लिंक सायंकाळपर्यंत सतत अपडेट होत राहणार आहे. इतर भाव बघण्यासाठी थोड्या वेळाने पुन्हा या लिंकला भेट द्या.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.