महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 10 एप्रिल 2019

आजचा कांदा भाव अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 10 April 2019

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/04/2019
कोल्हापूर क्विंटल 7798 200 900 650
बार्शी क्विंटल 147 50 750 300
औरंगाबाद क्विंटल 942 300 800 550
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 670 1000 1200 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16240 800 950 880
खेड-चाकण क्विंटल 12010 500 1110 750
श्रीरामपूर क्विंटल 11298 350 900 650
कुर्डवाडी क्विंटल 25 301 551 425
मंगळवेढा क्विंटल 3 320 500 500
कराड हालवा क्विंटल 660 500 900 750
सोलापूर लाल क्विंटल 18624 100 1100 500
लासलगाव लाल क्विंटल 520 300 640 551
जळगाव लाल क्विंटल 606 300 750 550
नागपूर लाल क्विंटल 4000 600 900 850
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 12172 200 850 700
य़ावल लाल क्विंटल 640 470 690 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 475 600 1100 850
पुणे लोकल क्विंटल 14288 400 850 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 152 300 700 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 36 700 800 750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 51 400 800 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 194 300 600 450
वाई लोकल क्विंटल 10 300 600 500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 700 1000 800
जळगाव पांढरा क्विंटल 60 400 800 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 2389 800 1000 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 6560 300 960 825
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2785 100 896 670
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2487 200 800 600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 16434 500 1077 840
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2651 451 900 825
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 6000 301 860 725
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 7870 100 951 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4864 400 950 791
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5500 231 989 825
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4430 350 889 800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2340 100 855 725
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 28286 250 1100 801
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 6874 200 919 750
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 1238 351 879 675
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 13992 400 990 800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6046 200 900 750

 

aajcha kanda bhaav onion rates today 10 April 2019
Share this with your friends and family

You May Also Like

One thought on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 10 एप्रिल 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.